Inauguratie Jaap Harlaar

Inauguratie jaap harlaar.PNG

Ter gelegenheid van de oratie van prof. ir. Jaap Harlaar op 14 november 2018, bieden wij u de mogelijkheid een donatie te doen aan Project MARCH


Geneeskunde en techniek

Technologische ontwikkelingen nemen een steeds grotere plaats in de gezondheidszorg in. Geavanceerde scans, operatie-robots, 3D-geprinte protheses en data-driven diagnostiek dringen snel de dagelijkse klinische praktijk binnen. Dit leidt tot effectievere én meer doelmatige zorg. Technologie vereist echter wel specifieke kennis en vaardigheden, ook om het veilig te houden. Daarmee is een nieuwe deskundigheid nodig op de werkvloer van de gezondheidszorg professional. Dit brengt de klinisch technoloog c.q. technische geneeskundige.

Een nieuwe opleiding

De TU Delft is samen met het LUMC (Leiden) en het Erasmus MC (Rotterdam) een aantal jaren geleden gestart met de opleidingen Klinische Technologie (de bachelor) en Technical Medicine (de 3 jarige master). Hier worden de nieuwe medische professionals opgeleid middels een combinatie van het geneeskundige en het ingenieurs curriculum. Resultaat: een dokter met de skills van een ingenieur? Of een ingenieur met de kennis van een dokter?

Inaugurele rede

Graag vertel ik u van alles over de klinisch technoloog. Wie zijn dat nu precies? Wat is hun rol in de gezondheidszorg? Hoe verhoudt die zich tot de arts van de toekomst? En natuurlijk ook hoe we dat in de opleiding bij elkaar brengen. Naast het onderwijs neem ik u ook graag mee in de wereld van het medisch-technologisch onderzoek, met name op het gebied van klinische biomechatronica. U bent van harte uitgenodigd de openbare rede ‘Komt een ingenieur aan je bed...’ bij te wonen.

Variscopic, Medical Delta, Project MARCH

Na mijn rede vindt er aansluitend een receptie plaats waar de studievereniging Variscopic de opleiding presenteert en Medical Delta u meer vertelt over ons medisch-technologisch wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is het dreamteam Project MARCH aanwezig, het TU Delft studenten team dat zich inzet voor het teruggeven van mobiliteit aan mensen met een dwarslaesie met behulp van een exoskelet. Het zou voor mij een groot cadeau zijn als u dit bijzondere studenteninitiatief wilt steunen.