Nieuwsbrief Juli 2019

*|MC:SUBJECT|*
FOR ENGLISH VERSION SEE BELOW
Nieuwsbrief juli
Bekijk deze email in uw browser

 

Introductie

Beste lezers,

De zomer is officieel van start gegaan. Terwijl de Dreamhall steeds rustiger wordt omdat de wedstrijden van de andere teams al van start zijn gegaan, draait ons team nog op volle toeren. Nog maar drie maanden te gaan tot onze wedstrijd, dus er moet nog even hard worden doorgewerkt. Omdat het exoskelet nu in elkaar zit, staat deze week in het teken van de eerste trainingen met Sjaan. Benieuwd naar onze bezigheden afgelopen maand en hoe wij onze laatste maanden gaan invullen? Lees er alles over in deze nieuwsbrief van juli!

Veel leesplezier!
 

Een blije Jitske tijdens het openen van een pakketje: nieuwe drukzolen!


Afgelopen maand
Tech update

Het exoskelet zit in elkaar! Afgelopen maand heeft ons team keihard gewerkt om alle onderdelen te assembleren en alle elektronica goed aan te sluiten. We hebben al een aantal keer kunnen 'airgaiten', oftewel lopen door de lucht en we hebben het exoskelet voor het eerst aangepast bij Sjaan tijdens de 'fitting test'! Het exoskelet zat als gegoten, dus tijd voor een feestje. Maar uiteraard kan met een onderzoeksproject niet alles in één keer goed gaan en moest het exoskelet ook een aantal keer weer uit elkaar gehaald worden om wat laatste aanpassingen te doen... De grootste tech uitdagingen van elk department hieronder op een rijtje:

 • Human Machine Interaction:
  • Input device: "De juiste combinatie vinden van het stukje hardware en software om zo alles samen te laten werken."
  • Looppatronen: "Goede gaits ontwerpen waarmee Sjaan goed kan lopen en waarmee wij de wedstrijd kunnen winnen."
 • Frame: "Alles in elkaar zetten en snel reageren op dingen die niet passen, super snel oplossingen bedenken dus. Daarnaast mag het ontwerp van de kappen de elektronica niet kapot maken en moet het er mooi uitzien, een hele uitdaging.
 • Joint: "Al het voorbereidend werk voor het nieuwe team (MARCH V) regelen. Alles moet goed tot in de puntjes gedocumenteerd worden. "
 • Elektro: "Alle kabels in het exoskelet moeten de juiste lengte hebben en mogen niet kapot gaan."
 • Software: "Het inschatten wat er qua software ready moet zi jn om op de eerste training te kunnen lopen. Dit is lastig inschatten omdat wij nog nooit eerder een training gehad hebben."
 • Balance & Control: "Het stukje hardware (iMotion Cubes) dat onze motoren laat doen wat we willen integreren in het systeem"

Daarnaast is voor het hele team sprake van een logistieke uitdaging en tijdsdruk: testen moeten snel na elkaar worden gedaan waardoor het exoskelet soms binnen een dag in en uit elkaar moet worden gehaald. Maar het gaat ons lukken! 


Larissa van het Frame department tijdens het in elkaar zetten van het bovenbeen
 

Non-tech update

Maar niet alleen is het op tech gebied druk geweest, we zijn ook weer op bezoek geweest bij verschillende evenementen verspreid door het hele land. Zo waren we 5 juni te vinden bij ISCOMS in Groningen, een van 's werelds grootste studentencongressen in de (bio)medische wetenschappen, waar wij gedurende een anderhalf uur durende workshop internationale studenten uitgedaagde na te denken over de gebruikerskant van exoskeletten en de toekomst ervan; organiseerden we op 18 juni een themabijeenkomst voor Human Factors NL, een dynamisch platform voor iedereen die zich bezighoudt met interactie tussen mensen en hun omgeving en wil zich inzetten voor het ontwikkelen en verspreiden van kennis over Human Factors en ergonomie in Nederland en daarbuiten, over het gebruik van exoskeletten en waren we op zondag 23 juni te gast bij het Oyfo science centre in Hengelo om de nieuwe generatie uivinders te inspireren over techniek en de combinatie van mens en machine. We blijven het ontzettend leuk vinden om te zien hoe studenten, bedrijven, maar ook kinderen nadenken over de toepassing van medische hulpmiddelen en samen te sparren over mogelijkheden van het exoskelet in de toekomst.

Tijdens de Girlsday van T-mobile waar onze MARCH dames vrouwen in de techniek speelde, leerden wij T-mobile kennen. Na wat leuke gesprekken werden wij uitnodigd om te presenteren tijdens de T-mobile 5G thema dag op 4 juni. Hier keken wij naar verschillende mogelijkheden om 5G eventueel in ons exoskelet toe te voegen. 5G zou ervoor kunnen zorgen dat er wat slimheid uit de elektronica van het exoskelet gehaald wordt. Deze slimheid zouden we in de 'cloud' kunnen plaatsen, waardoor de berekeningen extern worden uitgevoerd en niet meer in het exoskelet. Deze verbinding tussen het exoskelet en de 'cloud' zou met 5G kunnen worden gemaakt. Dit zou betekenen dat onze elektronica onderdelen kleiner en lichter kunnen worden in de toekomst. Een hele hoop ingewikkelde dingen waar wij goed over na moeten denken dus!
Na een oriënterend gesprek van vorige week kunnen wij met trots vertellen dat T-mobile ons in de toekomst o.a. gaat helpen met verschillende communicatie vraagstukken. 

Nikki tijdens de 5G themadag van T-mobile

Maar naast deze serieuze evenementen, was het ook weer tijd voor wat teambuildingsactiviteiten. Afgelopen weekend is ons team daarom afgereisd naar de Sweilandpolder in Warmond, waar we het hele weekend hebben gekampeerd, gezwommen, gezeild, veel spelletjes hebben gespeeld, maar vooral heel veel hebben gelachen met elkaar. Even weer een momentje van rust tussen alle MARCH drukte door. Hier onder wat sfeerbeelden van het weekend.


Sfeerimpressies van ons teamweekend


Aankomende maand

Komende maand wordt een hele spannende maand voor het team. Als alles volgens planning verloopt en de laatste tech uitdagingen kunnen worden opgelost, zullen we deze maand namelijk voor het eerst gaan trainen voor de Cybathlon met Sjaan! Dat betekent dat er hard getraind moet gaan worden, niet alleen met Sjaan, maar ook met de rest van het team. Want naast dat Sjaan weer moet wennen aan dit nieuwe exoskelet, moet het team ook leren hoe er tijdens trainingen gepaalde looppatronen kunnen worden geselecteerd, hoe deze live kunnen worden aangepast en hoe de hieruitvolgende data kan worden opgeslagen. Om dit alles in goede banen te leiden, is er een trainingsteam opgesteld met twee coaches en drie trainingsleads die gaan nadenken over welke obstakels er iedere training gedaan gaan worden, hoe lang er getraind kan worden en welke teamleden daar bij nodig zijn. Met de nieuwe software dit jaar kan tussen de trainingen door en zelfs tijdens de trainingen zelf de looppatronen heel makkelijk worden aangepast. Gait specialist Bente zal daarmee de komende tijd druk in de weer zijn om de perfecte looppatronen te vinden om de obstakels van de Cybathlon te kunnen passeren.

Naast de trainingen is het Partnerships en PR department bezig met de voorbereidingen voor het onthullingsevenement van het nieuwe exoskelet, de Reveal. Dit evenement zal plaatsvinden op dinsdag 13 augustus in de namiddag. Tijdens deze dag, zullen we ons exoskelet voor het eerst tonen aan de buitenwereld, zowel aan pers als aan genodigden. Verschillende locaties worden overwogen en de uitnodigingen voor de pers zijn eruit.

 

Department van de maand: Fraeme

Deze maand willen we graag een nieuw department in het zonnetje zetten: Larissa, Ilse, Sacha en Flores! Wie zijn deze studenten en wat is hun rol binnen het team? Lees het hieronder.

Onze Fraeme engineers Ilse, Sacha, Flores en Larissa

Larissa Mulder en Sacha Schmitter hebben beide een achtergrond in werktuigbouwkunde. Larissa heeft afgelopen zomer haar bachelor diploma gehaald en Sacha is zijn bachelor aan het afronden. Flores Germonpré heeft haar bachelor diploma Lucht en Ruimtevaart techniek op zak en Ilse Calis heeft haar bachelor in Industrieel ontwerpen. Samen vormt dit viertal het Fraeme department van ons team.

Fraeme... dat lijkt niet helemaal correct engels. Dat klopt inderdaad. Fraeme is een samenvoeging van frame en aesthetics. Dit department houdt zich namelijk bezig met zowel de botstructuur van het exoskelet als de uitstraling. In de technische wereld wordt het belang van aesthetica wel eens over het hoofd gezien, maar wij zijn van mening dat dit, zeker voor medische toepassingen, net zo belangrijk is als de techniek erbinnen. Denk zelf maar eens na, zou jij met een exoskelet durven lopen dat eruit ziet alsof deze ieder moment in elkaar zou kunnen zakken? Waarschijnlijk niet. Om ons ontwerp er degelijk en betrouwbaar uit te laten zien, hebben wij Ilse in dit department die nadenkt over welke vormen en kleuren er terug moeten komen in het exoskelet.

Maar natuurlijk moet het exoskelet en de botstructuur ook sterk genoeg zijn om Sjaan te kunnen dragen. Aan de andere kant, is kleiner bijna altijd beter, dus heeft dit team het afgelopen jaar ook onderzoek gedaan naar hoe de botten kleiner en lichter kunnen. Uiteindelijk hebben zij dit jaar gekozen voor een simplistisch, modulair ontwerp, dat bestaat uit meerdere onderdelen die in elkaar geklikt kunnen worden. Handig! Want op deze manier kunnen steeds verschillende stukjes van het bot vervangen worden. Daarnaast hebben ze dit jaar gekozen om te experimenteren met een nieuw materiaal: carbonfibre. Dit materiaal zal worden gebruikt voor een aantal fixtures, dit zijn de onderdelen van het exoskelet die aansluiten op het lichaam van onze piloot. Het voordeel van carbonfibre is dat het heel licht materiaal is, maar tegelijk ook ontzettend sterk. De productie hiervan is echter wel een uitdaging, je moet het voorzichtig laagje voor laagje opbouwen, dan injecteren met hars en vervolgens laten uitharden. Omdat wij daar zelf nog niet zoveel ervaring mee hadden, is het team afgelopen maand op bezoek geweest bij partner Fokker, om daar zelf alle onderdelen te produceren. Zie hieronder hoe dat in zijn werk ging.Het stappenplan van het produceren van de lower leg fixtures bij Fokker

De komende tijd staat het ontwerp van de covers nog op de planning en de testfase met het exoskelet. We zijn super trots op deze toppers! Volgende week in meet the team: Balance en Control.

Fun fact van de maand

Wisten jullie dat de onderbeen fixtures die het Fraeme department samen met Fokker gemaakt heeft zo sterk zijn dat er een auto op kan staan? 


Flores en Larissa die de sterkte van de onderbeen fixtures uitproberen

 

Afsluiting

Voor zover een korte update over onze bezigheden de afgelopen maand. Zoals altijd weer druk maar leuk! Namens het hele team van Project MARCH wensen wij jullie een fijne vakantie! 

Tot volgende maand!

Nikki, Didi en Willemijn

Copyright © 2019 Project MARCH, All rights reserved.
U ontvangt deze email omdat u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, of Project MARCH heeft gevraagd u er een te sturen.

Our mailing address is:
Project MARCH
Stevinweg 1
Delft, Zuid Holland 2628CN
Netherlands

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can
 update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp
Newsletter April
View this email in your browser

 

Introduction

Dear readers,

The summer has officially started. While the Dreamhall is getting quieter and quieter because the races of the other teams have already started, our team is still running at full speed. Only three months to go until our race, so there is still a lot of work to be done. Because the exoskeleton is now assembled, this week will be dedicated to the first training sessions with Sjaan. Curious about our activities last month and how we will fill in our last months? Read all about it in this newsletter of July!

Enjoy reading!

A happy Jitske while opening opening a new package: Pressure soles!


Last month
Tech update

The exoskeleton is assembled! Last month our team worked very hard to connect all parts properly. We've been able to 'airgait' a couple of times, that is walking through the air, and Sjaan tried on the exoskeleton during the 'fitting test' for the very first time! The exoskeleton fitted really well, so time for a party. But of course a research and development project can't do everything right at once and the exoskeleton had to be disassembled a couple of times to make some final adjustments... The biggest technical challenges of each department are listed below:

 • Human Machine Interaction:
  • Input device: "Finding the right combination of the piece of hardware and software to make everything work together."
  • Running patterns: "Designing good gaits with which Sjaan can walk well and with which we can win the competition."
 • Frame: "Put everything together and react quickly to things that don't fit, so come up with solutions very quickly. In addition, the design of the covers shouldn't destroy the electronics and it has to look good, which is quite a challenge.
 • Joint: "Arranging all the preparatory work for the new team (MARCH V). Everything has to be well documented down to the last detail. "
 • Electrical: "All cables in the exoskeleton must be the right length and must not break."
 • Software: "Estimating what software must be ready in order to be able to walk at the first training session. This is difficult to estimate because we have never had a training before." 
 • Balance & Control: "The piece of hardware (iMotion Cubes) that allows our engines to do what we want to integrate into the system."

In addition, there is a logistical challenge and time pressure for the entire team: tests have to be carried out in quick succession so that the exoskeleton sometimes has to be disassembled and assembled within a day. But we will succeed!

Larissa of the Frame department while putting the upper leg together 
 

Non-tech update

But not only has it been busy in the technical field, we have also visited several events throughout the country. We were present at ISCOMS in Groningen on the 5th of June, one of the world's largest student conferences in (bio)medical sciences, where we challenged international students to think about the user side of exoskeletons and their future during a one-and-a-half hour workshop; On 18 June we organised a theme meeting for Human Factors NL, a dynamic platform for everyone involved in interaction between people and their environment and who wants to commit to developing and disseminating knowledge about Human Factors and ergonomics in the Netherlands and abroad, about the use of exoskeletons, and on Sunday 23 June we were guests at the Oyfo Science Centre in Hengelo to inspire the new generation about technology and the combination of man and machine. We continue to love to see how students, companies, but also children think about the use of medical devices and to discuss the possibilities of the exoskeleton in the future.

During the Girls' Day of T-mobile where our MARCH ladies were role models for women in technology, we got to know T-mobile. After some nice conversations we were invited to present during the T-mobile 5G theme day on June 4. Here we looked at different possibilities to add 5G to our exoskeleton. 5G could make sure that some cleverness is taken out of the electronics of the exoskeleton. We could place this cleverness in the 'cloud', so that the calculations are performed externally and no longer in the exoskeleton. This connection between the exoskeleton and the 'cloud' could be made with 5G. This would mean that our electronics components could become smaller and lighter in the future. A lot of complicated things we have to think about!
After an exploratory talk last week, we can proudly tell you that T-mobile will help us with various communication issues in the future. 

Nikki during the 5G theme day of T-mobile 

But besides these serious events, it was also time for some team building activities. Last weekend our team travelled to the Sweilandpolder in Warmond, where we camped, swam, sailed, played a lot of games, but above all laughed a lot with each other. A moment of rest in between all the MARCH tension. Here are some pictures of the weekend.


Building up our tents and sailing at the 'Kaag'


Coming month

Next month will be a very exciting month for the team. If everything goes according to plan and the latest tech challenges can be solved, we will be training for the first time this month for the Cybathlon with Sjaan! This means that we have to train hard, not only with Sjaan, but also with the rest of the team. Besides getting used to this new exoskeleton, the team also has to learn how to select pile-up running patterns during training, how to adjust them live and how to save the resulting data. To ensure that all this is done in the right way, a training team has been set up with two coaches and three training leads who are going to think about which obstacles are going to be encountered during each training session, how long the training can be done and which team members are needed for this. With the new software this year the running patterns can be easily adjusted between trainings and even during the trainings themselves. Gait specialist Bente will be busy in the near future to find the perfect running patterns to be able to pass the obstacles of the Cybathlon. 

In addition to the training courses, the Partnerships and PR department is preparing for the unveiling event of the new exoskeleton, the Reveal. This event will take place on Tuesday 13 August in the afternoon. During this day, we will show our exoskeleton for the first time to the outside world, both to the press and to guests. Different locations are being considered and the invitations to the press are out :).

 

Department of the month: Fraeme

This month we would like to put a new department in the spotlight: Larissa, Ilse, Sacha and Flores! Who are these students and what is their role in the team? Read it below.

Our Fraeme engineers Ilse, Sacha, Flores and Larissa

Larissa Mulder and Sacha Schmitter both have a background in mechanical engineering. Larissa got her bachelor's degree last summer and Sacha is now finishing his bachelor's degree. Flores Germonpré has her bachelor degree in Aerospace Engineering and Ilse Calis has her bachelor in Industrial Design. Together they form the Fraeme department of our team.

Fraeme... That doesn't seem to be entirely correct english. You are right. Fraeme is a combination of frame and aesthetics. This department is concerned with both the bone structure of the exoskeleton as well as the appearance. In the technical world, the importance of aesthetics is sometimes overlooked, but we believe that, certainly for medical applications, this is just as important as the technology itself. Think about it, would you dare to walk with an exoskeleton that looks as if it could collapse at any moment? Probably not. To make our design look solid and reliable, we have Ilse in this department who thinks about what shapes and colours should be used in the exoskeleton.

But of course the exoskeleton and the bone structure also have to be strong enough to be able to wear Sjaan. On the other hand, smaller is almost always better, so last year this team also researched how the bones can be smaller and lighter. This year they opted for a simplistic, modular design, consisting of several parts that can be clicked together. Handy! Because in this way, different pieces of bone can be replaced each time. In addition, this year they have chosen to experiment with a new material: carbon fibre. This material will be used for a number of fixtures, these are the parts of the exoskeleton that connect to the body of our pilot. The advantage of carbon fibre is that it is a very light-weight material, but at the same time very strong. However, the production of this material is a challenge, you have to build it up carefully layer by layer, then inject it with resin and then let it harden. Because we didn't have much experience with this, the team visited partner Fokker last month, to produce all the parts themselves. See below how that worked.


The step-by-step plan of producing the lower leg fixtures at Fokker

The design of the covers is still in the planning stage and the test phase with the exoskeleton. We are very proud of these top products! Next week in meet the team: Balance and Control.

 

Fun fact of the month

Did you know that the lower leg fixtures made by the Fraeme department together with Fokker are so strong that a car can stand on them? 

Flores and Larissa trying out the strength of the lower leg fixtures.

 

Ending

This was a short update on our activities over the past month. As always busy but fun! On behalf of the Project MARCH team, we wish you happy holidays!

See you next month!

Nikki, Didi and Willemijn

Copyright © 2019 Project MARCH, All rights reserved.
U ontvangt deze email omdat u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, of Project MARCH heeft gevraagd u er een te sturen.

Our mailing address is:
Project MARCH
Stevinweg 1
Delft, Zuid Holland 2628CN
Netherlands
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Project MARCH