Nieuwsbrief Oktober 2019

*|MC:SUBJECT|*
FOR ENGLISH VERSION SEE BELOW
Nieuwsbrief Oktober
View this email in your browser

Tijd voor de volgende stap!


Beste lezer,

De eerste nieuwsbrief van Project MARCH Team 2019-2020 is een feit! We zijn inmiddels een maand onderweg, dus is het de hoogste tijd dat wij eens laten zien wie we zijn en wat we tot nu toe hebben beleefd. Door middel van de maandelijkse nieuwsbrief zullen wij jullie op de hoogte houden van alles wat wij meemaken tijdens ons MARCH-jaar, met als hoogtepunt de grote wedstrijd: de Cybathlon 2020!

Het nieuwe team MARCH 2019-2020


Nieuwe gezichten
Met trots presenteren wij jullie het vijfde team van Project MARCH! Dit jaar bestaan wij uit 25 full-time studenten en ook dit jaar zijn wij afkomstig van allerlei verschillende faculteiten. Neem snel een kijkje op onze website om de nieuwe teamleden te bekijken.
Hiernaast hebben wij nog een extra heel belangrijk teamlid, namelijk onze piloot Sjaan Quirijns.  Sjaan zal voor het derde jaar op rij de piloot zijn van Project MARCH. Wij zullen dit jaar, samen met Sjaan, keihard ons best doen om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. 

Onze piloot Sjaan

Ons doel voor dit jaar is om de Cybathlon 2020 op 2 en 3 mei te winnen door alle zes de obstakels binnen tien minuten te overwinnen. De obstakels bij deze wedstrijd omvatten alledaagse handelingen, zoals traplopen of over een onregelmatige ondergrond lopen. De deelnemende exoskeletten zullen dus getest worden op hun alledaagse kwaliteiten. Later in deze nieuwsbrief zullen we nog iets dieper ingaan op de Cybathlon 2020. 

Naast dat jullie nu onze eerste nieuwsbrief lezen, hebben wij ook alle andere sociale media kanalen van Project MARCH overgenomen. Dit betekent dat jullie ons vanaf vandaag op verschillende kanalen tegen zullen komen!


Throwback Cybathlon Experience 2019
Het was eindelijk zo ver: MARCH IV mocht op de Cybathlon Experience laten zien waar ze dit hele jaar keihard aan hebben gewerkt! Op de sociale media konden jullie dit avontuur volgen, maar wij zullen jullie nog even mee terug nemen naar dit hoogtepunt.
Tijdens de demonstratie op de hogeschool in Rapperswil liet MARCH IV zien hoe Sjaan met de zijwaartse stap over het obstakel ‘tilted path’ heen ging. Bij het obstakel sofa, waar er bekers moeten worden opgestapeld, werd de betere balans van dit exoskelet aan het licht gebracht. Maar het hoogtepunt was de trap die Sjaan voor het eerst zelf op en af liep.

Sjaan in actie op de Cybathlon Experience: ze gaat over de 'tilted path' heen door middel van de zijstap

Ook Varileg, een team uit Zwitserland dat mee zal doen aan de Cybathlon 2020, heeft een demonstratie gegeven. Het was interessant om te kunnen zien hoe ver een ander team is en om de uitdagingen met elkaar te bespreken. Ze gaven veel complimenten over de soepelheid van het opstaan en lopen met het MARCH IV exoskelet. Een punt waar MARCH IV veel aandacht aan heeft besteed, met resultaat!  Al met al een geslaagde Cybahtlon Experience.
MARCH IV bij de Cybathlon Experience


De weg naar de Cybathlon 2020: waar werken we naartoe?
Dit jaar is het jaar van dé grote Cybathlon: de Bionische Spelen. In 2020 wordt de tweede editie van dit evenement gehouden. Het kan worden gezien als het wereldkampioenschap voor exoskeletten. Deze wedstrijd wordt maar eens in de vier jaar gehouden en allerlei teams van over de hele wereld doen mee. In totaal kunnen teams aan zes verschillende disciplines deelnemen. De zes disciplines omvatten Brain-Computer Interface, Functional Electrical Stimulation Bike Race, Powered Arm Prosthesis Race, Powered Leg Prosthesis Race, Powered Wheelchair Race en de Powered Exoskeleton Race. Eén discipline is dus de exoskelet discipline, waar wij aan zullen deelnemen. De obstakels van de Cybathlon zijn gebaseerd op dagelijkse activiteiten die niet-rolstoelgebruikers gemakkelijk kunnen uitvoeren, maar die moeilijk zijn voor mensen in een rolstoel. Elk jaar worden de obstakels dusdanig moeilijker gemaakt, dat teams ieder jaar gedwongen blijven om te blijven innoveren. Zo ligt dit jaar de focus op balans. Ben je benieuwd hoe het er aan toe gaat op de Cybathlon? Kijk de trailer hieronder!

Trailer Cybathlon 2020 ETH Zürich

Op dit moment staan er al 15 teams ingeschreven om mee te doen aan de wedstrijd. Dat belooft een bloedstollende wedstrijd te worden. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in en gaan dit jaar er alles aan doen om te kunnen knallen op de Cybathlon! Elke nieuwsbrief zal er een update verschijnen over de Cybathlon 2020, zodat jullie met ons naar de wedstrijd toe kunnen leven.

De Cybathlon van 2016 in de SWISS Arena in Kloten


Doormarcheren in de MARCH IV
Dit MARCH-jaar gaat anders zijn dan de voorgaande jaren. Onze wedstrijd is in tegenstelling tot de afgelopen wedstrijden erg vroeg in het jaar, namelijk in mei. We zullen daarom voor het eerst niet zelf een heel nieuw exoskelet bouwen, maar verder werken aan de MARCH IV. Dit zal resulteren in een verbeterd exoskelet, genaamd de MARCH IVc. De ‘c’ in de naam verwijst naar de Cybathlon 2020.

Een ander nieuw aspect ten opzichte van vorig jaar is dat er vijf nieuwe functies zijn, namelijk: Fixture Engineer, Data Analyst, Simulation Engineer, Operations Manager en Embedded Systems Engineer. We zullen de nieuwe functies even kort toelichten.
Als Fixture Engineer zal Nadine zich bezig gaan houden met het bevestigen van het exoskelet aan de piloot. Hierbij moet rekening gehouden worden met voldoende ondersteuning, goede uitlijning, veiligheid en comfort. Stijn zal dit jaar de functie van Operations Manager vervullen. Hij houdt zich naast management-brede taken bezig met de organisatie financieel gezond houden, de lange termijn visie van Project MARCH en het organiseren van de logistiek rondom evenementen. Roel zal als Simulation Engineer werken aan verschillende simulaties van het exoskelet. Hierdoor kunnen testen met het exoskelet makkelijker met de computer worden uitgevoerd. Als Data Analyst verzamelt, verwerkt en analyseert Rutger data om inzicht te krijgen hoe het exoskelet verbeterd kan worden. Ook kijkt hij naar de implementatie van nieuwe sensoren in het exoskelet. Tot slot zal Björn als Embedded Symstems Engineer verantwoordelijk zijn voor de link tussen Elektro en Software.

De hele maand oktober zal in het teken staan van de brainstorm- en conceptfase.  Alle ideeën worden op een rijtje gezet en er wordt veel gediscussieerd over wat de beste en meest haalbare oplossing is. Bij deze sessies werken alle functies door en met elkaar, zodat bij elk concept overal rekening mee wordt gehouden.


Komende maand: een drukke agenda
De nieuwe functies zijn net kort toegelicht, maar de al bestaande functies zijn natuurlijk niet minder belangrijk! Hou onze sociale media in de gaten om te zien wie dit jaar welke functie vervult en wat de uitdagingen zullen zijn.

Er staan ook al allerlei externe evenementen op het programma. Zo zullen we te vinden zijn XPOMET Berlijn, 4mijl4you in Groningen, Change Maker Festival in Kerkrade, open dagen TU Delft en de Science day and Mini Maker Fair. Genoeg op de planning dus!
De 4mijl4you is een evenement dat de avond voor de 4 mijl Groningen wordt georganiseerd. Je legt exact hetzelfde parcours af, maar dan op een alternatieve wijze. Dennie de Jager loopt zelfs met een exoskelet mee! Hij is de oprichter van de stichting Walk On, dat het goede doel is van de 4Mijl4You is dit jaar. Hij loopt mee om geld in te zamelen voor een nieuw exoskelet, met als uiteindelijk doel om meer mensen te kunnen laten lopen in een exoskelet. Wij gaan mee om hem aan te moedigen. Voel je vrij om ook te komen of te doneren. Meer informatie hierover is te vinden op hun website.


Zo, dat was hem dan, onze eerste nieuwsbrief. Wij hebben enorm veel zin in aankomend jaar, hopelijk jullie net zo veel als wij! We zijn super trots op wat MARCH IV heeft laten zien bij de Cybathlon Experience en we zijn nu super gemotiveerd om iets moois te maken van ons jaar.


 
Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn
Website
Snapchat
Flickr
YouTube
Copyright © 2019 Project MARCH, All rights reserved.
U ontvangt deze email omdat u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, of Project MARCH heeft gevraagd u er een te sturen.

Our mailing address is:
Project MARCH
Stevinweg 1
Delft, Zuid Holland 2628CN
Netherlands

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can
 update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp

Time for the next step!


Dear reader,

The first newsletter written by the Project MARCH Team 2019-2020 is finally here! We started a little over a month ago, so it is about time we show you what we have been up to so far. With this monthly newsletter we want to keep you up to date on everything we experience during our MARCH-year. During this year we will be working towards a very big highlight: the Cybathlon 2020 competition!

The new team MARCH 2019-2020

 

New faces
We proudly present the Project MARCH Team 2019-2020! This year’s team consists of 25 full-time students with different study backgrounds. Take a quick look at our website for an overview of all new team members.
Next to them, we have one very special extra team member: Sjaan Quirijns. Sjaan will be Project MARCH’s pilot for the third year in a row. Together with Sjaan we will try our very best to make the most of this year.

Our pilot Sjaan

Our goal this year is to win the Cybathlon 2020 competition on the 2nd and 3rd of May by completing all obstacles within ten minutes. The obstacles include everyday tasks like walking the stairs and walking on a rough terrain. We will come back to the cybathlon a little later in this newsletter.

Besides the fact that you are reading our first newsletter right now, we have also taken over Project MARCH’s all other social media channels. This means that from now on, we will appear on multiple different channels!


Throwback Cybathlon Experience 2019
The time had finally come: during the Cybathlon Experience MARCH IV could show the world what they had been working on all year. The event was live streamed on social media, but we will briefly take you back to this highlight.
During the demonstration in Rapperswil, Switzerland, MARCH IV showed how Sjaan could conquer the tilted path with the newly introduced side-step. The sofa obstacle showed the improved balance of the exoskeleton. Though the highlight of the day was Sjaan conquering the stairs obstacle all by herself for the first time.


Sjaan at the Cybathlon Experience: she is walking over the 'tilted path' using the side-step

The Swiss team Varileg also gave a demonstration of their exoskeleton. They will also be competing in the Cybathlon 2020. It was interesting to see their exoskeleton and discuss the challenges they were facing. They were impressed by how smooth the MARCH IV exoskeleton could stand up and walk. MARCH IV put a lot of effort in this, so everyone is very happy that the hard work paid off!

MARCH IV at the Cybathlon Experience


The road to Cybathlon 2020: where are we going?
2020 is the year of the big Cybathlon: a bionic competition. The upcoming competition will be the second edition of the Cybathlon. It can be seen as the world championship of the exoskeletons. The competition is held every four years, with teams from all over the world competing. Teams can participate in six different disciplines. These six disciplines include: Brain-Computer Interface, Functional Electrical Stimulation Bike Race, Powered Arm Prosthesis Race, Powered Leg Prosthesis Race, Powered Wheelchair Race, and the Powered Exoskeleton Race. The last discipline we just mentioned, is the one we will compete in. The obstacles used in the Cybathlon race are based on daily activities that are difficult for wheelchair bound people. Every year, the difficulty of the obstacles is increased to make sure that teams keep on innovating their exoskeletons. This year’s focus of the competition is on the balance of the exoskeleton. Getting curious? Watch the Cybathlon 2020 trailer!  

Trailer Cybathlon 2020 ETH Zürich

At the moment 15 teams already signed up for the exoskeleton race. Some teams may still be added, so it will definitely be a very exciting competition. We are looking forward to it and will try our very best to get a good result at the Cybathlon! Every month we will dedicate a small part of the newsletter to a Cybathlon 2020 update.

The Cybathlon 2016 in the SWISS Arena in Kloten


Marching on in the MARCH IV
Our MARCH-year will differ from the previous years. Our competition will be in May, instead of September. This is the reason that for the first time in MARCH-history, we will not be building a new exoskeleton from scratch. Instead, we will keep on working on the MARCH IV. This will result in an improved exoskeleton, named the MARCH IVc. The ‘c’ refers to the Cybathlon 2020.

Another new thing about our year is that we have five new functions among the team. The new functions are: Fixture Engineer, Operations Manager, Simulation Engineer, Data Analyst and Embedded Systems Engineer.
As our Fixture Engineer, Nadine will focus on attaching the exoskeleton to the pilot. Support, alignment, safety, and comfort have to be taken into account here. Stijn will be this year’s Operations Manager. Besides ordinary management jobs, he will be focussing on the financial aspect of the organisation, the long-term vision of Project MARCH and the logistics of our events. Roel, our Simulation Engineer, will work on different simulations of the exoskeleton. This will make it much easier to do tests with the exoskeleton on the computer. As our Data Analyst, Rutger will gather, process, and analyse data to get an insight on how to improve the exoskeleton. He will also look at how to implement new sensors in the exoskeleton. Last but not least, as Embedded Systems Engineer, Björn will be responsible for the interface between the software and hardware of the exoskeleton.

For us, October will be about brainstorms and concepts. Every idea will be listed and discussed to see which will work best. Different functions will work together during these sessions to make sure we get the most optimal result.


Coming month: a flying start
We just discussed some of the new functions within the team, but of course we should not forget about the rest! Keep an eye on our social media channels to find out who will have which function this year, and to hear which challenges they think they will face.

We have a very busy schedule ahead of us. We will be attending XPOMET Berlin, 4Mijl4You in Groningen, Change Maker Festival in Kerkrade, open days of the TU Delft, and the Science Day and Mini Maker Fair.
4Mijl4You is an event that will be held on the evening before the 4 Mijl Groningen. Participants will complete the original trail, but in an alternative way. Dennie Jager will be walking in an exoskeleton! He is the founder of the Walk On Foundation, which is this year’s charity. Dennie is participating because he wants to buy a new exoskeleton. His goal is to let more people with a spinal cord injury walk in an exoskeleton. We will be supporting Dennie during his walk. Feel free to join us or to donate. For more information you can check out their website.


It’s a wrap! Our first newsletter has come to an end. We are thrilled for what the upcoming year will bring us, we hope you are too! We are very proud of what MARCH IV showed during their Cybathlon Experience and are super motivated to give it all this year.    

 

Twitter
Facebook
Instagram
LinkedIn
Website
Snapchat
Flickr
YouTube
Copyright © 2019 Project MARCH, All rights reserved.
U ontvangt deze email omdat u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, of Project MARCH heeft gevraagd u er een te sturen.

Our mailing address is:
Project MARCH
Stevinweg 1
Delft, Zuid Holland 2628CN
Netherlands

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can
 update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Project MARCH