Nieuwsbrief December 2018

*|MC:SUBJECT|*
FOR ENGLISH VERSION SEE BELOW
Nieuwsbrief maand
View this email in your browser

Introductie

Hallo lieve lezers,

De maand november is voorbij gevlogen. Met november als beursmaand, zijn wij heel Nederland en omstreken afgereisd om allerlei leuke evenementen bij te wonen. We hebben Project MARCH goed op de kaart kunnen zetten en veel nieuwe waardevolle contacten opgedaan. Ik denk dat we kunnen concluderen dat november een hele geslaagde maand was (ondanks dat het ook de maand is geweest van de eerste echte stressmomentjes ). Benieuwd hoe november er voor ons heeft uitgezien en wat ons te wachten staat in de feestmaand december? Lees dan vooral verder!

Tech update

Ondertussen worden er al belangrijke keuzes gemaakt voor het ontwerp van het nieuwe exoskelet, de MARCH IV! Na een periode van brainstormen en discussiëren over de benodigde functies, eisen en wensen voor ons exoskelet, zijn wij beland in de fase die wij ook wel de 'Conceptualisatie' noemen. Tijdens deze fase worden de verschillende concepten voor iedere benodigde functie van ons exoskelet gedetailleerd uitgewerkt. Onder functies waarvoor concepten worden bedacht, kun je bijvoorbeeld denken aan hoe het kniegewricht eruit gaat zien, welke motoren er gebruikt gaan worden en hoe het exoskelet aangestuurd gaat worden. De verschillende concepten worden uitvoerig besproken en getest om de juiste keuze te kunnen maken. Afgelopen maand stond ook in het teken van feedback. Deze feedback kwam van de oud-teamleden van Project MARCH, consultants en natuurlijk van Sjaan. Tenslotte kan niemand anders dan Sjaan beter inschatten wat het fijnste is voor de piloot!

PR update

Afgelopen maand zijn we begonnen met onze eerste PR campagne #MeetTheTeam. De campagne was bedoeld om vrienden, familie en partners kennis te laten maken met MARCH IV. Gedurende de hele maand november waren er op de social media kanalen foto's en video's te vinden van de teamleden, feitjes over het team en van onze motivaties om MARCH te gaan doen. Maar dat is nog niet alles... Vol trots kunnen wij jullie namelijk mededelen dat onze piloot en daarmee het laatste teamlid van MARCH IV bekend is! De meeste van jullie kennen haar wel: Sjaan Quijrijns! Sjaan was afgelopen jaar de piloot van MARCH III, met wie zij de Cybathlon Experience 2018 gewonnen heeft. Wij zijn ontzettend blij dat Sjaan nog een jaar met ons de uitdaging aan wil gaan om opnieuw een innovatief exoskelet te ontwikkelen!

Afgelopen maand

Novembermaand is beursmaand, dus heeft het team zeker niet stil gezeten. We bezochten met het team onder andere de precisiebeurs in Veldhoven (waar we veel nieuwe nuttige contacten hebben gelegd voor aankomend jaar), RTL Brightday (waar we mochten meegenieten van een ontmoeting met robot Sophia en de nieuwste techniek op het gebied van robotica, artificial intelligence en games konden bewonderen) en het 'Verder in Beweging' congres van de Sint Maartenskliniek. Daarnaast hadden we nog een aantal speciale activiteiten op de planning staan, lees hieronder verder.

VriThink's Night Out

Op maandagavond 12 november was Project MARCH uitgenodigd door VriThink's Night Out in Amsterdam in theater de Rode Hoed om een presentatie te geven over exoskelettechnologie. Willemijn gaf hier een 'pechakucha' presentatie over het onstaan van de exoskelettechnologie, de visie van Project MARCH en de ontwikkelingen door de jaren heen. De presentatie werd met veel enthousiasme ontvangen! Mocht u het leuk vinden om deze presentatie (nogmaals) terug te kijken, klik dan op onderstaande foto om bij de video te komen.

Huize Perrekes

Op 9 november zijn drie teamleden van Project MARCH afgereisd naar België om bij een discussie platform te praten en te discussiëren over de impact van technologie op de mens en gezondheidszorg. Dit evenement, georganiseerd door Crosstalks, vond plaats in Huize Perrekes, een tehuis voor mensen met Alzheimer. Diverse sprekers met zeer uiteenlopende achtergronden kwamen hier samen om te presenteren, te praten en samen tot nieuwe inzichten te komen. Het was een bijzondere ochtend, met mooie gesprekken. We willen de organisatoren Marleen, Ine en Carla graag hartelijk bedanken voor hun goede zorgen en de uitnodiging voor deze bijzondere bijeenkomst.

Museum JeugdUniversiteit

In samenwerking met Museum JeugdUniversiteit organiseerde het Science Centre in Delft in de maanden oktober en november een college-reeks over de Dreamteams in Delft. Ook wij waren uitgenodigd om een college over exoskeletten te verzorgen. De “studentjes” die het college bijwoonden waren ongeveer 70 pientere kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud. We hebben ons verbaasd over het enthousiasme van de kinderen en de kennis waarover de kinderen al beschikten. Als leuk extraatje interviewde het Science Centre voorafgaand en na afloop van het college een aantal kinderen over hun verwachtingen en hoe ze het vonden, waarvan een leuke compilatie is gemaakt. Zeker een aanrader om even te kijken!

Aankomende maand

Het is weer decembermaand. Dat betekent onder andere: sinterklaas, kerst en oud-en-nieuw. Op een paar presentaties na, kunnen wij ons deze maand volledig focussen op het gedetailleerde design van het exoskelet. We zullen eind van de maand van start gaan met het omzetten van de eerste ontwerpen naar 3D modellen op de computer. Ontzettend leuk, maar ook heel spannend! Daarnaast gaan ook wij er met kerst een weekje tussenuit om de feestdagen te vieren en te relaxen. We zullen daarom van 22 december tot en met 1 januari tijdelijk niet bereikbaar zijn. Vanaf 2 januari zijn we weer beschikbaar om al jullie vragen te beantwoorden.

We willen jullie namens het hele team hele fijne dagen wensen en een knallend 2019! Heb je nog geen plannen hebben voor de kerstvakantie? Test je MARCH-kennis en los onderstaande kerstpuzzel op (antwoorden invullen in het Engels)!

Tot de volgende nieuwsbrief,
Didi, Nikki en Willemijn

Where does MARCH IV celebrate X-mas?


Copyright © 2017 Project MARCH, All rights reserved.
U ontvangt deze email omdat u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, of Project MARCH heeft gevraagd u er een te sturen.

Our mailing address is:
Project MARCH
Stevinweg 1
Delft, Zuid Holland 2628CN
Netherlands
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp
Nieuwsbrief maand
View this email in your browser

Introduction

Dear readers,

November has flown by. We have traveled trough the Netherlands and surrounding areas to attend all kind of different events. We have put Project MARCH on the map and have established new valuable relations. I am sure we can conclude that November was a very succesful month (although it also was the month of our first moments of real stress ). Curious about what November looked like for us? Continue reading!Tech update

Meanwhile, important decisions are made regarding the design of our new exoskeleton, the MARCH IV! After a period of brainstorming and discussing about the necessary functions, requirements and wishes for our exoskeleton, we started a new phase, the so called 'Conceptualization'. During this phase, the different concepts for each function needed for our exoskeleton will be elaborated in more detail. Concepts are made for functions such as the appearance of the knee joint, the motors that will be used or the way in which our pilot will control the exoskeleton. The different concepts will be discussed thoroughly and will be tested to make sure that the right decisions are made. Last month was marked by feedback. This feedback was given by the old team members of Project MARCH, consultants and of course from Sjaan. After all, Sjaan knows best what is good for the pilot!

PR update

Last month we started our first PR campaign #MeetTheTeam. This campaign introduces MARCH IV to friends, family and partners. During the whole month November you could find nice videos and photos of our team members, a factsheet about the team and a video about why our team members joined MARCH. But that's not all... We are happy to announce that we can finally present our pilot of 2018/2019 and thus the last team member of MARCH IV. Many of you might already know her: Sjaan Quijrijns! Last year Sjaan was the pilot of MARCH III, with whom she won the Cybathlon. We are very excited that Sjaan is willing to take on the challenge of developing another innovative exoskeleton with us this year!

Last month

The month November is also known as congress month, so the team has certainly not been idle. Together with the team we visited the 'Precisiebeurs' in Veldhoven (where we met some really nice potential partners for coming year), RTL Brightday (where we met robot Sophia and could enjoy the latest technology in the field of robotics, artificial intelligence and games) and the 'Verder in Beweging' conference of the Sint Maartenskliniek. In addition, we had a number of special activities on the planning, which will be explained in more detail below.

VriThink's Night Out

On Monday evening, November 12, Project MARCH was invited by the organization of VriThink's Night Out in the Rode Hoed theater in Amsterdam to give a presentation on exoskeleton technology. Willemijn gave a 'pechakucha' presentation about the origin of the exoskeleton technology, the vision of Project MARCH and the developments over the past few years. The presentation was received with great enthusiasm! If you would like to watch this presentation (once more), click on the picture below to see the video.

Huize Perrekes

On the 9th of november, three of our team members travelled to Belgium to attend a discussion platform about the impact of technology on people and health care. We would like to thank the organizers Marleen, Ine and Carla for their good care and the invitation for this special gathering. It was a special morning, with nice conversations. Various speakers with different backgrounds came together to present, to talk and to create new insights together. This event, organized by Crosstalks, took place in Huize Perrekes, a home for people with Alzheimer.

Museum JeugdUniversiteit

In collaboration with Museum JeugdUniversiteit, the Science Center in Delft organized a lecture series on the Dreamteams in Delft during the months of October and November. Project MARCH was invited to provide a lecture about exoskeletons. The 70 clever "students" attending the lecture were children between the age of 8 and 12 years. We were surprised by the enthusiasm of the children and the knowledge that the children already had. As a nice extra, the Science Center interviewed a number of children before and after the lecture about their expectations and how they liked the lecture. They made a nice compilation of these childrens reaction, definitely recommended to watch!

Coming month

It is December. That means: 'Sinterklaas', Christmas and New years Eve. Coming month, apart form a few presentations, we can fully focus on the detailed design for our exoskeleton. In this way, we can start designing the first 3D models on the computer by the end of the month. Very exciting! At the end of the month, we will take a week off to celebrate the holidays and relax. We will therefore be temporarily out of office from December 22 until January 1. From 2 January onwards, we will be here again to answer all your questions.

On behalf of the whole team, we would like to wish you happy holidays and a wonderful 2019! Don't you have any plans for the Christmas holidays yet? Test your MARCH knowledge and solve the Christmas puzzle below!

Until the next newsletter,
Didi, Nikki and Willemijn


Where does MARCH IV celebrate X-mas?

Copyright © 2017 Project MARCH, All rights reserved.
U ontvangt deze email omdat u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, of Project MARCH heeft gevraagd u er een te sturen.

Our mailing address is:
Project MARCH
Stevinweg 1
Delft, Zuid Holland 2628CN
Netherlands
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Project MARCH