Nieuwsbrief Oktober 2018

*|MC:SUBJECT|*
FOR ENGLISH VERSION SEE BELOW
Nieuwsbrief maand
View this email in your browser

Introductie

Beste lezer,

Het is zover, het nieuwe team, MARCH IV is van start gegaan. Per ingang van 1 oktober hebben wij alle Social Media kanalen overgenomen, waaronder de nieuwsbrief. Wij kijken er naar uit om jullie komend jaar up to date te houden over onze hoogtepunten. In deze nieuwsbrief willen wij jullie graag wat vertellen over ons team, een terugblik geven op de Cybathlon, vertellen waar we de laatste maand mee bezig zijn geweest en wat er de komende tijd nog meer op de planning staat.

Introductie nieuwe team

Project MARCH is een studententeam met veel doorstroom, ieder collegejaar gaat een nieuw team de uitdaging aan om in één jaar een volledig nieuw innovatief exoskelet te bouwen. Het team voor het komende jaar heeft nu officieel het stokje overgenomen van team MARCH III. Het team MARCH IV bestaat uit 23 fulltime studenten, van vijf verschillende faculteiten in Delft. Op de website zijn alle nieuwe teamleden te zien (https://www.projectmarch.nl/team/).

Ons doel dit jaar is de Cybathlon van 2019 te winnen. De Cybathlon competitie probeert ieder jaar de obstakels dusdanig lastiger te maken, dat deze steeds meer gaan lijken op situaties uit het dagelijks leven. Dit jaar willen wij ons ook focussen op de gebruiksvriendelijkheid van het exoskelet en het duidelijk documenteren van alle beslissingen zodat de overdracht ook volgend jaar weer soepel verloopt.


Terublik op Cybathlon

Het is alweer even geleden, maar voelt nog als de dag van gister. Van 26 tot 29 september vond de Cybathlon Experience plaats op de Rehacare beurs in Düsseldorf. Dit zijn de zogenaamde paralympische bionische spelen. Vier dagen lang streed het team MARCH III voor een eerste plek. Sjaan was in topvorm! De Cybathon Experience bestond dit jaar uit vier obstakels;

  • Sofa - Gaan zitten in een diepe sofa en vervolgens hieruit op staan. Daarna moest er naar een tafel gelopen worden, waar bekers op elkaar gestapeld moesten worden.
  • Ruw terrein - Een vloer met boomstammen en blokken hout waar tussendoor gemanoeuvreerd moest worden.
  • Helling - Helling op lopen, aanbellen bij een deurbel, de deur door en weer naar beneden de helling af.
  • Trap - Een trap oplopen en vervolgens aan de andere kant weer naar beneden.

Project MARCH heeft de obstakels met het meeste aantal punten voltooid. Er waren in het begin wat spannende errors op de trap maar elke avond werd er kei hard doorgewerkt om deze te verhelpen. Uiteindelijk is het harde werk beloond en konden we met ze allen weer terugkeren naar Delft met de overwinning op zak.

Tijdens de Cybathlon zijn er veel vlogs gemaakt om vrienden, familie en partners up to date te houden. Benieuwd naar de overwinning van Project MARCH? Bekijk dan de vlog van de laatste dag:

https://www.youtube.com/watch?v=KOOM-aZQ5nA&t=48s


Afgelopen maand

Het nieuwe team is op dit moment druk bezig met het nieuwe concept van de MARCH IV. In augustus en september is het team aan de slag gegaan met het "High Level Concept", dit is de fase waarin heel abstract wordt gekeken welke functies wij komend jaar in ons exoskelet willen hebben. Ondertussen hebben we deze fase afgerond en staan de eerste ideeën op papier. De komende tijd gaan onze ingenieurs aan de slag met het "Low Level Concept", dus meer in diepte kijken hoe en of we de bedachte functies daadwerkelijk gaan implementeren in ons nieuwe design. Daarnaast zijn we niet alleen bezig geweest met het ontwerpen, want hoewel we pas net van start zijn gegaan, zijn we ook al druk in de weer geweest met het bezoeken van diverse evenementen. In september en begin oktober hebben we onder andere de volgende evenementen bijgewoond: de European Mobility Week en het Weekend van de Wetenschap in Corpus. De European Mobility week werd dit jaar georganiseerd in Nijmegen. Het evenement stond in het teken van nieuwe technologieën en mobiliteit. Het was een boeiende dag waar onze teamleden erg van genoten hebben. Omdat wij zelf veel bezig zijn met mobiliteit, is het vaak leuk om te zien dat er zoveel meer vormen zijn waarin mobiliteit zich ontwikkelt, bijvoorbeeld op het gebied van zelfrijdende auto's. In museum Corpus, waar een reis door het menselijk lichaam gemaakt kan worden, stonden wij tijdens het Weekend van de Wetenschap een dag op de interactieve afdeling van het lichaam. We hebben kennis mogen maken met vele nieuwe jonge onderzoekers, die zich uitstekend konden vermaken met tekeningen en knutselwerkjes van het exoskelet. We werden verrast door de grote hoeveelheid kennis waarover veel kinderen al beschikten. We kregen vaak te horen dat ze al wisten wat een exoskelet was, omdat ze dit al een keer op televisie hadden zien langskomen. Ontzettend leuk om te zien dat exoskeletten steeds meer interesse opwekken, bij jong én oud! Daarnaast hebben we afgelopen maand mogen pitchen tijdens het bezoek van de Minister President van Thüringen aan de TU Delft.


Aankomende maand

Komende tijd zullen we ook zeker niet stil zitten. We hebben weer ontzettend veel leuke activiteiten op de planning staan. Eind oktober zullen drie teamleden naar Berlijn afreizen samen met partner CodePS om hier op de ExoBerlin beurs, een beurs speciaal ingericht voor exoskelettechnologie, wat te vertellen over Project MARCH en over de manier waarop CodePS ons het afgelopen jaar heeft geholpen met behulp van CodePS FEM (Finite Element Method) analyses hebben toegepast in ons exoskelet voor de krachtenberekeningen in het frame. Tegelijk met de beurs in Berlijn zullen twee teamleden samen met het oude team naar Londen vertrekken voor een staatsbezoek. Project MARCH is uitgenodigd door de ambassade in Londen om te presenteren voor de royals tijdens een technische showcase. Ook zullen we de opening van het nieuwe robotics lab van UCL (University College London) bijwonen en hier een presentatie geven. We zijn ontzettend vereerd dat we hier bij mogen zijn en zullen jullie tijdens deze evenementen ook up to date houden via onze social media kanalen. Ook zullen we aankomende maand aanwezig zijn bij verschillende opendagen van diverse faculteiten van de TU Delft en zullen we spreken tijdens de VriThink’s Night Out in de Rode Hoed in Amsterdam.

Naast alle serieuze bezigheden is het ook tijd voor wat ontspanning. Daarom hebben we naast alle beurzen ook een teamweekend gepland staan waar we super veel zin in hebben! Natuurlijk is het leuk om elkaar iedere dag op kantoor te zien, maar we vinden het juist ook leuk om elkaar daarbuiten te leren kennen. Dit weekend zal daarom in het teken staan van teambonding.

Slot

We kijken uit naar een nieuw jaar vol avonturen en leermomenten. We zijn ontzettend dankbaar voor het werk wat MARCH I, II en III afgelopen jaren gedaan hebben en hoe ze hun kennis op ons overgedragen hebben. Nu het MARCH III gelukt is om de Cybathlon dit jaar te winnen dit jaar, kunnen wij niet wachten om zelf ook keihard aan de slag te gaan. Tot in de volgende nieuwsbrief!Copyright © 2017 Project MARCH, All rights reserved.
U ontvangt deze email omdat u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, of Project MARCH heeft gevraagd u er een te sturen.

Our mailing address is:
Project MARCH
Stevinweg 1
Delft, Zuid Holland 2628CN
Netherlands
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp
Nieuwsbrief maand
View this email in your browser

Introduction

Dear reader,

It is time. The new team, MARCH IV has started. From the beginning of october, we have taken over all Social Media channels, including the newsletter. We are looking forward to keep you up to date about our highlights this year. In this newsletter we would like to tell you something about the new team, look back at the Cybathlon Experience, tell you what we have been up to this last month and what is on the planning for the coming period.

Introduction new team

Project MARCH is a very refreshing team, every year a new team takes on the challenge to design and build a new exoskeleton in only one year. The team for the coming year has officially taken over from MARCH III. Hereby a short introduction about who we are and what we will do this year. The team MARCH IV consists of 23 students from five different faculties from the TU Delft. The new teammembers are shown on the website (https://www.projectmarch.nl/team/).

Our goal this year is to win the Cybathlon of 2019. The Cybathlon competition aims to make the obstacles more difficult each year, to resemble more and more daily life situations. This year we would also like to focus on the user friendliness of the exoskeleton and the documentation of all the desisions we make to make sure the transfer to the new team will run smoothly too.Throwback Cybathlon

From the 26th till the 29th of september, the Cybathlon Experience took place at the Rehacare in Düsseldorf. The Cybathlon are the so called paralympic bionic games. MARCH III competed for four days straight. Sjaan was in top condition! The Cybathlon Experience consisted of four obstacles:

  • Sofa - Sit down on a deep IKEA sofa, stand up again, then walk towards a small table with some cups on it, move the cups into a stack.
  • Rough Terrain - A stretch of floor with wooden beams and blocks as obstacles that need to be navigated.
  • Ramp - Walk up a ramp, ring a doorbell. After that, you open, go through, and close a door, then walk down a ramp.
  • Stairs - Walk up a set of stairs and then down again. .

Project MARCH gained the most points at the obstacles. There were some thrilling errors on the stairs so every night the team tried to fix the last things. Eventually, all the hard work paid off and we headed towards Delft again with a satisfied and proud feeling.

During the Cybathlon, a lot of vlogs have been made to keep everyone updated. Curious about the winning of Project MARCH? Watch the vlog of the last day here:
https://www.youtube.com/watch?v=KOOM-aZQ5nA&t=48sLast month

Last month the new team has been working on the concept of the new exoskeleton, the MARCH IV. In August and September the team started with the so called "High Level Concept". In this phase we will look at what functions should be included in the new exoskeleton. In the mean time, we finished this phase and wrote the first ideas on paper. The coming period our engineers are working on the next phase, the "Low Level Concept". During this phase we will take a more in-depth look into the concepts we made and start with proof of concepts for these ideas and how we can implement this in the design. Next to working on these concepts we also have been busy with visiting several events. In September and October we went to the European Mobility Week and The Weekend of Science in Corpus Museum. The European Mobility Week was organized in Nijmegen this year. The event was about new technology and mobility. It was an interesting day and our teammembers really enjoyed it. Because we have been working on mobility ourselves, it is always very interesting to see what other companies do regarding mobility. In Corpus Museum, where people can travel through the human body, we were invited to have a stand in the interactive section. Corpus was dominated by the Weekend of Science. We have met lots of young scientists and discoverers, who could enjoy themselves with building their own exoskeleton. We were quite surprised by the amount of knowlegde these children already had. A lot of kids already knew about exoskeletons, because they had seen us on television. We are really happy to see how exoskeletons get more attention among young and old. Last month, we also had te opportunity to tell the Minister President of Thüringen what Project MARCH is all about.


Next month

The coming period will be busy with a lot of nice activities. By the end of October we will travel to Berlin together with three team members and our partner Code PS to the ExoBerlin event. This is an event especially for exoskeleton technology. Here we will tell something about Project MARCH and what we accomplished together with CodePS regarding the force analyses in our exoskeleton frame. At the same time, two other teammembers will travel to London together with the previous team, MARCH III, for a state visit. Project MARCH was invited by the embassy in London to present for the royals during a technical showcase. We will also attend the opening of the new robotics lab at UCL (University College London) where we will give a presentation. We are honored that have the opportunity to join these amazing events and we will try to update you as much as possible via our social media channels. Next month we will also attend different open days at the TU Delft.

Next to all the serious pursuits, it's also time for some relaxation. That's why next to all the events, we also planned a team weekend, which we are very thrilled about! Of course it is nice to see each other every day during office hours, but we also want to get to know one another outside these hours. The weekend will therefore be focused on teambonding.

End

We are looking forward to a new year full of adventures and learning moments. We are greatfull for the work that MARCH I, II and III have done the past years and how they transfered all their knowledge to us. We are proud that MARCH III has succeeded in winning the Cybathlon this year. This gives us a lot of motivation to do the very bests we can! Until the next newsletter!

Copyright © 2017 Project MARCH, All rights reserved.
U ontvangt deze email omdat u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, of Project MARCH heeft gevraagd u er een te sturen.

Our mailing address is:
Project MARCH
Stevinweg 1
Delft, Zuid Holland 2628CN
Netherlands
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Project MARCH