Nieuwsbrief November 2018

*|MC:SUBJECT|*
FOR ENGLISH VERSION SEE BELOW
Nieuwsbrief maand
View this email in your browser

Introductie

Beste lezer,

Wat vliegt de tijd voorbij. Met november in aantocht zijn wij onderhand al in onze vierde maand van ons MARCH jaar beland. Daarom ook weer hoog tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Oktober was voor het team een bijzondere maand vol leuke activiteiten: het staatsbezoek in Londen, EXO Berlin in Duitsland, de open dagen van de TU Delft, de Innovatie Promenade in het Franciscus Gasthuis, presenteren voor oud vlag-officieren en een fantastisch teamweekend. Naast deze activiteiten moest er natuurlijk ook hard worden doorgewerkt aan het design voor het nieuwe exoskelet. Het team is gestart met een nieuwe fase: de Low Level Concept. Tijdens deze fase worden concepten die tijdens de eerste maanden zijn bedacht met brainstormen, op een meer gedetailleerd niveau bestudeerd en onderzocht op haalbaarheid. Het is ontzettend leuk om te zien dat de ideeën steeds meer vorm krijgen. De eerste concepten zijn afgelopen maand gepresenteerd aan teamleden van vorige teams tijdens de zogenaamde 'Big Feedback' sessie. Het team heeft veel nuttige tips gekregen om de komende tijd op voort te bouwen. Maar voordat we op de zaken vooruit lopen, laten we eerst even terugblikken op afgelopen maand!

Veel leesplezier!

Didi, Nikki en Willemijn

Afgelopen maand

Staatsbezoek Londen

Zoals u waarschijnlijk niet gemist heeft, vond afgelopen maand het Staatsbezoek aan het Verenigd Koninklijk plaats. Gedurende dit bijzondere bezoek was Project MARCH uitgenodigd om tijdens een innovatie showcase samen met Sjaan een demonstratie te geven voor onder andere Willem-Alexander, Maxima en Minister Stef Blok. Gevolgd door de innovatie showcase, was er een uitgebreide lunch waarbij de voormalige hockey trainer van het Nederlands Dames elftal, Marc Lammers, een inspirerende speech gaf over het omgaan met tegenslagen en onverwachte situaties. Het was een hele bijzondere ervaring waar onze teamgenoten met veel plezier op terug kijken.

EXO Berlin

Maar niet alleen in Londen waren teamleden van Project MARCH te vinden. In dezelfde week als het staatsbezoek in Londen zijn drie teamleden van MARCH afgereisd naar Berlijn voor een interessante beurs: EXO Berlin. Deze beurs stond in het teken van exoskelettechnologie. Diverse bedrijven van heel de wereld toonden hier hun nieuwste ontwikkelingen en prototypes, met name gefocust op het bovenlichaam. Tegelijk met de beurs, vond ook een symposium plaats waar het team een presentatie gaf samen met onze engineering partner Code Product Solutions over “Challenges and Future Perspectives in Structural Lightweight Design for Exoskeletons”. De presentatie werd met veel enthousiasme ontvangen. Het was wederom een inspirerend evenement en erg interessant om kennis te maken met vele andere toepassingen van het exoskelet.

Open dagen TU Delft

Op 19 en 22 oktober vonden de open dagen van de TU Delft plaats. Als Dreamteam van de TU Delft konden wij als Project MARCH dit evenement niet missen. Op maar liefst vier faculteiten hebben wij onszelf mogen presenteren. Op de faculteit Technische Bestuurskunde heeft Nikki een aantal presentaties gegeven over haar studie Technische Bestuurskunde en hoe zij deze kennis toepast in ons project. Teamleden Willemijn en Jorick waren van de partij op de open dag van faculteit Technische Natuurwetenschappen om de biomedische toepassing van het exoskelet te laten zien. En op de faculteiten Industrieel Ontwerpen en Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica hebben onze industriële ingenieurs Ilse en Karlijn en elektro en software engineers Niels, Martijn, Isha en Tim wat verteld over hoe zij de theoretische kennis die zij hebben opgedaan tijdens hun studie, nu kunnen toepassen op een werkend prototype.

Innovatie Promenade Franciscus Gasthuishof

De innovatiepromenade in het Fransiscus Gasthuis in Rotterdam vond plaats op dinsdag 30 november. Hier konden zowel de patiënten als de werknemers de nieuwste innovaties in de zorg aanschouwen. Vooral de enthousiaste reacties van de patiënten waren erg leuk om te zien!

Maritiem showcase

30 Oktober ontving faculteit 3mE hoog bezoek. Diverse oud-vlagofficieren, hooggeplaatste leidinggevende militairen van de Koninklijke Marine, kwamen op bezoek voor een rondleiding georganiseerd door studievereniging Froude. Een aantal Dreamteams, waaronder Project MARCH waren uitgenodigd om een korte presentatie te geven voor dit publiek. De officieren waren erg enthousiast over ons project en we hebben veel leuke vragen ontvangen.

Teamweekend

Een van de hoogtepunten deze maand was het legendarische teamweekend. Kamperen in Haarlem met twee graden boven nul, als dat geen band smeedt weten wij het ook niet meer (wink). Een aantal teamleden hadden de taak van organisator op zich genomen, waardoor we konden genieten van verschillende lachwekkende activiteiten: Levend Stratego in de duinen, zelf vliegers bouwen (om vervolgens te testen wiens vlieger het best was), een dropping en 's avonds spelletjes rondom de vuurkorf. Aan enthousiasme ontbrak het gelukkig geen moment.


Aankomende maand

Ook aankomende maand zal het team niet stilzitten, we hebben weer een hoop evenementen in de kalender staan. Novembermaand is beursmaand, daarom zullen wij aankomende maand te vinden zijn bij de volgende beurzen:

 • 9 november - Congres Verder in Beweging van de Sint Maartenskliniek
 • 14 en 15 november - Precisiebeurs in Veldhoven
 • 24 en 25 november - RTL Bright Day

Andere evenementen die wij zullen bijwonen zijn:

 • 7 november - Carrièredag Bewegingswetenschappen
 • 9 november - Huize Perrekes
 • 12 november - VriThink Night out
 • 14 november - Oratie Jaap Harlaar
Hier onder worden een aantal evenementen verder uitgelicht.

RTL Bright Day

RTL Bright Day is het grootste techfestival van Nederland. Het evenement vindt plaats op 24 en 25 november in de Expo Haarlemmermeer. Tijdens dit evenement zal Project MARCH te vinden zijn met een stand en het nieuwste exoskelet, de MARCH III. Dit techniekfestival is een aanrader voor jong en oud! Met techkunstenaar Daan Roosegaarde, Robot Sophia uit Amerika en de meest innovatieve designs van de Dutch Design Week, is er voor ieder wat wils.

VriThink's Night Out

Zet maandagavond 12 november alvast in je agenda, want dan zal Project MARCH een presentatie geven tijdens VriThink's Night Out in de Rode Hoed in Amsterdam. Op deze avond zal teamlid Willemijn een pechakucha presentatie geven. Pechakucha is een presentatie stijl waarbij in 20 slides, die ieder 20 seconde getoond mogen worden, de spreker een verhaal vertelt. Wij zullen in ieder geval met het hele team aanwezig zijn om Willemijn aan te moedigen en te genieten van de de andere presentaties in dit prachtige gebouw. We nodigen iedereen van harte uit om langs te komen, tickets zijn gratis en verkrijgbaar via: http://www.vripack.com/experience/vrithinks-night-out.

Oratie Jaap Harlaar

Prof. dr. ir. Jaap Harlaar, opleidingsdirecteur Klinische Technologie & Technical Medicine van de faculteit 3mE, zal op 14 november zijn inaugurele rede houden over geneeskunde en techniek. Project MARCH zal hierbij aanwezig zijn om een demonstratie te geven. Prof. dr. ir. Jaap Harlaar heeft in zijn uitnodiging gevraagd of zijn gasten als cadeau een bedrag zouden willen schenken aan Project MARCH! Iets waar wij ontzettend dankbaar voor zijn. Om deze reden hebben wij een donatieplatform opgezet, dat te vinden is via: https://www.projectmarch.nl/donatie.

Tot slot

Al met al heeft het team weer veel waardevolle herinneringen gevormd en weer een hoop dingen om naar uit te kijken. Nog een leuk laatste feitje om deze nieuwsbrief af te sluiten: TU Delft TV heeft een 5 minuten documentaire gemaakt over Project MARCH. Zeker de moeite waard om te kijken! Geniet van de documentaire en tot in de volgende nieuwsbrief!

TU Delft TV - Documentary Project MARCH
Copyright © 2017 Project MARCH, All rights reserved.
U ontvangt deze email omdat u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, of Project MARCH heeft gevraagd u er een te sturen.

Our mailing address is:
Project MARCH
Stevinweg 1
Delft, Zuid Holland 2628CN
Netherlands
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp
Nieuwsbrief maand
View this email in your browser

Introduction

Dear reader,

Time flies! As november approaches, the team started the fourth month of our MARCH year, so it's about time for a new newsletter. October was a very special month for the team, full of nice events: the State Visit in London, EXO Berlin in Germany, the In-House days of the TU Delft, the Innovation Promenade in the 'Franciscus Gasthuis' hospital, presenting for flag officers and an amazing team weekend! Besides these events, the team worked very hard on the design of the newest exoskeleton. We started a new phase: the Low Level Concept. During this phase, the concepts that are created during the brainstormsessions, will be analyzed more in-depth and studied on feasibility. It's exciting to see how our ideas finally take shape. The first concepts were proposed to the old teammembers of Project MARCH during the so-called 'Big Feedback' session. The team received a lot of valuable tips. But before we get ahead of ourselves, let us take you back to the last month of Project MARCH.

Enjoy reading!

Didi, Nikki and Willemijn

Last month

State Visit London

As you might have noticed, last month the State Visit to the United Kingdom took place. During an innovation showcase at this special event, Project MARCH was invited to give a demonstration together with Sjaan in front of Willem-Alexander, Maxima and Minister Stef Blok. Followed by the innovation showcase, we joined a fancy lunch. During this lunch, Marc Lammers (former fieldhockey coach of the Dutch woman team) gave an inspiring speech about dealing with unexpected situations. We are very thankful for the opportunity to attend this amazing event. It was an experience our teammembers will never forget.


EXO Berlin

Londen wasn't the only place where our teammembers were. During the same week as the State Visit, three other teammembers travelled to Berlin to attend another interesting conference: EXO Berlin. This conference was dominated by exoskeleton technology. Several companies from all over the world showed their newest developments and prototypes regarding exoskeletons for the upper limbs. At the conference, there also was a symposium where the team gave a presentation about: "Challenges and Future Perspectives in Structural Lightweight Design for Exoskeletons” together with partner Code Product Solutions. The presentation was well received. It was again an inspiring event and it was interesting to see the various applications of exoskeleton technology. We would like to thank Code Product Solutions for the opportunity to join in this conference.


In-house days TU Delft

On the 19th and 22th of October the in-house days of the TU Delft ook place. As a Dreamteam of the TU Delft we could of course not miss this event. The team presented Project MARCH at no less than four different faculties. At the faculty of Technology, Policy and Management, Nikki gave several presentations about how she implemented the knowledge she achieved in her bachelor within our project. Teammembers Willemijn and Jorick were present at the in-house day of Applied Sciences, where they showed some applications of biomedical technology in our exoskeleton. At the faculties Industrial Design and Electrical Engineering, Mathematics and Computer Sciences our industrial engineers Ilse and Karlijn and our electrical and software boys Niels, Martijn, Isha and Tim gave more insides about how they brought the theoretical knowledge they achieved during their studies into practice within our project.

Innovation promenade Fransiscus Gasthuishof

During the innovation promenade in the Frasiscus Gasthuis hospital in Rotterdam on Tuesday the 30th of november, different health innovations were shown. Patients and employees were able to have a look at all the different innovations and ask questions. The enthousiastic responses were awesome to see!

Maritime showcase

On the 30th of October the faculty 3mE received some very special guests. Several old flag-officers, high-ranked soldiers from the Royal Navy, visited the faculty for a guided tour organized by study association Froude. A number of Dreamteams, including Project MARCH, were invited to give a pitch for this audience. The officers were very enthusiastic about our project and asked some interesting questions.

Teamweekend

One of the other highlights this month was our legendary teamweekend. Camping in Haarlem with two degrees above zero, if that's not a good bonding activity, we wouldn't know what is. Three teammembers took responsibility for organizing the weekend. They organized some really fun activities: 'Stratego Alive', building your own kite (and testing it at the beach), a dropping and some night games around the fireplace. Fortunately, we didn't lack any enthusiasm.


Coming month

Ook aankomende maand zal het team niet stilzitten, we hebben weer een hoop evenementen in de kalender staan. Novembermaand is beursmaand, daarom zullen wij aankomende maand te vinden zijn bij de volgende beurzen:

 • 9 november - Congres Verder in Beweging van de Sint Maartens Kliniek
 • 14 en 15 november - Precisiebeurs in Veldhoven
 • 24 en 25 november - RTL Bright Day

Andere evenementen die wij zullen bijwonen zijn:

 • 7 november - Carrière dag Bewegingswetenschappen
 • 9 november - Huize Perrekes
 • 12 november - VriThink Night out
 • 14 november - Oratie Jaap Harlaar
We will highlight some events below.

RTL Bright Day

RTL Bright Day is the biggest Tech Festival of the Netherlands. This event takes place at the 24th and 25th of November at the Expo Haarlemmermeer. We will attend this event with our latest exoskeleton, the MARCH III. The Tech Festival is highly recommended for all different age categories. With tech artist Daan Roosegaarde, Robot Sophia from Amerika the most innovative designs of the Dutch Design Week, there's something for everyone.

VriThink's Night Out

Block the evening of the 12th of November in your agenda, because on this evening Project MARCH will present during the VriThink's Night Out in the 'Rode Hoed' in Amsterdam. During this evening, team member Willemijn will give a presentation in pechakucha style. Pechakucha is a presentation style in which you have to tell a story in twenty slides, which take up 20 seconds each. We will surely attend this presentation night with our team to support Willemijn and to enjoy all other presentations. We kindly invite you to join as well! Tickets are for free and available at: http://www.vripack.com/experience/vrithinks-night-out.

Oration Jaap Harlaar

Prof. dr. ir. Jaap Harlaar, Director of Clinical Technology & Technical Medicine of the faculty 3mE will give his inauguration speech about healthcare and technology. Project MARCH will attend this event to give a demonstration. Mr. Harlaar asked his guests to donate money to Project MARCH as his present. Something of which we are really thankful. Donating is possible through: https://www.projectmarch.nl/donatie.

Ending

To cut a long story short, the team has gained some very valuable experiences and has a lot to look forward to. One last fact to end this newsletter: TU Delft TV made a short documentary about Project MARCH. It's surely worth to take a look! Enjoy the documentary and until the next newsletter.
TU Delft TV - Documentary Project MARCH
Copyright © 2017 Project MARCH, All rights reserved.
U ontvangt deze email omdat u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, of Project MARCH heeft gevraagd u er een te sturen.

Our mailing address is:
Project MARCH
Stevinweg 1
Delft, Zuid Holland 2628CN
Netherlands
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Project MARCH