Nieuwsbrief Juni 2019

*|MC:SUBJECT|*
FOR ENGLISH VERSION SEE BELOW
Nieuwsbrief maand
View this email in your browser

Introductie

Beste lezer,

Niet alleen het zonnetje straalde deze week, maar ook onze teamleden. Afgelopen week is namelijk voor het eerst het hele mechanische skelet in elkaar gezet! Heel bijzonder om te zien hoe iets dat je hebt uitgedacht en uitgetekend met de hand en op de computer, opeens tastbaar wordt. Maar we zijn er nog niet, er moet nog veel gebeuren voordat Sjaan daadwerkelijk met de MARCH IV kan gaan lopen. Ook teamgenootje Nikki en piloot Sjaan straalden deze week op televisie, waar zij bij het programma 'Je geld of mijn leven' van de NPO 1 ons project mochten toelichten. Meer hierover en over voortgang van ons project in deze nieuwsbrief van juni.

Veel leesplezier!Bijna alle onderdelen voor het mechanische exoskelet zijn gearriveerd!
 

Afgelopen maand

Tech update

Op tech gebied gaan de ontwikkelingen nu heel snel. In mei zijn veel nieuwe onderdelen gearriveerd, waardoor we nu het volledige mechanische skelet in elkaar konden zetten. Het grootste deel paste goed in elkaar, een aantal onderdelen rondom de enkel vereisen nog wat extra aanpassingen, daar wordt nu hard aan gewerkt. Ook een paar andere onderdelen zorgden voor uitdagingen: zo bleken een aantal componenten op een van de elektronica bordjes niet helemaal goed te zijn geplaatst en leverde de nieuwe motorcontrollers een aantal problemen op met de aansturing van de motoren. Gelukkig is dankzij het harde werk van onze eigen teamleden en de hulp van onze partners het grootste deel van de problemen al verholpen, maar het wordt nog even doorwerken voordat het exoskelet zijn eerste stapjes zal kunnen zetten. Genoeg te doen dus!Testen van de stroomcircuits op het Power Distribution Board
 

Non-tech update
Project MARCH was op tv! Vorige week maandag waren wij te zien op NPO1 bij het programma 'Je geld of mijn leven'. Met de droom weer op te kunnen staan en lopen, deed Evert mee met dit programma en is het hem gelukt een exoskelet te crowdfunden. Evert en Jantje kwamen langs bij de Dreamhall om te kijken hoe wij bezig zijn met het doorontwikkelen van de exoskelet technologie. Het hele team zat met veel plezier naar de tv te kijken. Had jij dit nou ook willen zien, maar helaas gemist? Van minuut 11.42 tot 15.02 zijn wij te zien. Klik op de afbeelding voor de uitzending.Naast dit geslaagde tv moment, zijn wij ook met het exoskelet in ons busje naar leuke evenementen gereden. Zo waren wij met een zelfgemaakte poster en ons exoskelet aanwezig op de MATLAB EXPO. Wat doet Project MARCH hier? MATLAB is een technische softwareomgeving waar wij bijvoorbeeld krachten- en frictieanalyses in maken. Met dit programma onderzoeken wij dus belangrijke aspecten van het exoskelet en is daarom erg belangrijk voor ons team. Een dag later stond het exoskelet op het podium in het academie gebouw in Leiden bij het Jan Veltman Symposium. Op deze dag, georganiseerd door Stichting Panacee, stond innovatie in de gezondheidszorg centraal. Interessante onderwerpen als robotchirurgie en reality technology waren aan bod gekomen. Weer een dagje later stonden wij met onze partner Sioux op de Dutch Technology Week. Hier konden wij in het zonnetje de nieuwste ontwikkelingen in de technologie bewonderen en soms zelfs uitproberen. Het leukste van de dag? Dat waren zonder twijfel de zelfrijdende botsautootjes. In de avond hebben wij ook bij de Quiz Night XL eens goed onze hersens laten kraken, waar wij streden tegen wel 1400 andere mensen. 

Nu het nieuwe design van de MARCH IV aan jullie is getoond is en het exoskelet steeds meer vorm krijgt, kunnen wij ons voorstellen dat jullie ook erg nieuwsgierig zijn naar het lopende MARCH IV exoskelet. Daarom zij wij deze maand al begonnen met de eerste voorbereidingen voor het volgende evenement: de Reveal!
 

Komende maand

Aankomende maand wordt er hard doorgewerkt aan de verdere assemblage van het hele exoskelet. Deze maand staat de eerste 'fitting test' met Sjaan op de planning, hierbij gaan we kijken of het exoskelet goed aansluit op Sjaan's lichaam en of er geen gekke drukplekken ontstaan. Een spannend moment voor het hele team! Met een beetje geluk, kunnen we deze maand ook al de eerste testen doen met het hele exoskelet hangend in de kooi. We hopen daarom dat deze maand ook in het teken zal staan van de eerste echte stapjes van de MARCH IV! Of dat echt gaat lukken blijft nog even de vraag, we doen in ieder geval hard ons best. :)

Ook op non-tech gebied zitten we deze maand niet stil, er zijn weer genoeg evenementen waar we weer wat gaan vertellen over ons project. Zo zijn we op 18 juni te vinden bij een themabijeenkomst van Human Factors NL over het gebruik van exoskeletten, bezoeken we op 5 juni ISCOMS in Groningen, waar het grootste biomedische studentencongress van Europa zal plaatsvinden, en werken we hard aan de voorbereidingen van onze Reveal. De Reveal is ons jaarlijkse evenement, waar wij voor het eerst gaan lopen met ons nieuwe exoskelet voor het grote publiek. Dit evenement zal plaatsvinden in de week van 12 augustus, een exacte datum volgt binnenkort!

Klik op de foto voor de vlog van Niels over het Power Distribution Board
Daarnaast zijn we nog op zoek naar de laatste teamgenootjes om het team MARCH V compleet te maken! We zijn nog op zoek naar twee mensen die de functie van Embedded Systems Engineer en functie van Electrical Engineer willen vervullen. Lijkt dit jouw interessant of ken jij iemand die dit leuk zou vinden? Laat het ons weten! Stuur je CV en een korte motivatie naar join@projectmarch.nl en wie weet, bouw jij volgend jaar wel mee aan het exoskelet waarmee gestreden gaat worden op de grote Cybathlon van 2020 in Zürich! Wil je weten wat het precies inhoudt om te werken als Electrical Engineer bij Project MARCH? Neem dan eens een kijkje op ons Youtube kanaal. Hier vertellen onze teamleden Niels, Martijn en Roy je van alles over hun bezigheden. De laatste vlog van Niels over het Power Distribution Board vind je hierboven.
 

Meet the team

“Rubber ducking” is wat onze software jongens doen.


De software engineers van Project MARCH: links Tim, rechts Isha

Bijna iedereen heeft het wel eens gezien in Sesamstraat, Ernie die tegen z’n gele badeendje praat. Hij vertelt hele verhalen tegen z’n eendje, terwijl hij natuurlijk ook weet dat zijn trouwe badeend niets terug zal zeggen. Het voorbeeld is misschien wat grappig, maar hierin schuilt wel degelijk een interessante werkwijze. Wat veel mensen zich niet beseffen is dat software schrijven meer lijkt op het oplossen van een puzzel dan op wiskunde. En bij het oplossen van een puzzel zit je soms vast. Iets wat misschien gek klinkt, maar echt goed werkt, is het probleem hard op uitspreken, bijvoorbeeld tegen de badeendjes op je bureau. En zo schiet dan soms de oplossing in één keer weer in je hoofd! 

Maar wie zijn deze rubber duckende jongens? Het zijn Tim Buckers en Isha Dijcks. Beide heren hebben hun Bachelor Computer Science op zak. Tim is zelfs al begonnen aan zijn master Computer Science met de track Data Science & Technology. Daarnaast zetten Tim en Isha hun software skills ook in voor andere dingen dan studeren. Zo heeft Isha zijn eigen zijn eigen open source spel gemaakt (waar nog steeds aan gewerkt wordt) en heeft Tim een eenmanszaakje waarmee hij specifieke software oplossingen maakt voor verschillende bedrijven.

Tijdens hun MARCH jaar zijn de jongens verantwoordelijk voor een hele hoop:

 • Zo beschrijven zij het gehele gedrag van het exoskelet. En dit moet op een manier gaan waarbij Sjaan wel alles kan doen wat ze wil doen, maar er geen dingen gebeuren die niet horen of gevaarlijk zijn. Zo moet het bijvoorbeeld niet mogelijk zijn voor Sjaan om na het zitten gelijk te gaan lopen. Sjaan moet natuurlijk eerst opstaan. ;)
 • Omdat het exoskelet deze maand pas in elkaar zit, en de software testjes niet allemaal pas na deze maand gedaan kunnen worden, is een simulatie ook noodzakelijk. Tim en Isha simuleren het exoskelet op de computer zodat het testen snel gedaan kan worden en het resultaat snel te zien is. 
 • Daarnaast valt alles omtrent looppatronen ook in hun straatje. Van het maken van de software voor de looppatronen, het wisselen tussen deze loopbewegingen tot het planten en het uitvoeren van de looppatronen. 
 • Ook de communicatie tussen de hardware en en software is van groot belang. Want software alleen is niet genoeg om het exoskelet te laten lopen. Er gaan instructies van de software naar bijvoorbeeld de motoren, maar ook loopt er veel informatie de andere kant op. Er moet namelijk veel gemonitord worden waardoor er veel informatie van de hardware naar de software gaat. 
 • Het monitoren van het gehele systeem, zodat je bijvoorbeeld tijdens training kan zien hoe het exoskeleton presteert.
 • Als laatste brengt een stukje veiligheid ook een taak met zich mee. Er moet worden gecontroleerd of alles naar behoren functioneert. Wanneer dit niet het geval is moet het systeem ingrijpen. Hierbij kan je denken aan alles afsluiten of pauzeren.

Met al deze taken zijn onze software mannen van heel groot belang voor het team! Zonder hun kunnen wij een lopend exoskelet wel vergeten. Wij zijn dan ook helemaal blij met deze inteligente, scherpe, vrolijke, doortastende en behulpzame Tim en Isha. En dat zij met badeenden praten, dat nemen wij dan maar voor lief. ;)

 

Fun fact of the month

Onze Cybathlon vindt al plaats over 108 dagen! Werk aan de winkel dus!


Tja, daar krijgt onze plannings master Joost zelfs stress van! 

De Cybathlon zal plaatsvinden op 20 september in Rapperswil, een studentenstad vlakbij Zurich in Zwisterland. Hoeveel deelnemers hier aan mee doen, blijft nog even spannend. Iedereen die wil komen kijken, is van harte welkom!
 

Afsluiting

Dat was het weer voor deze nieuwsbrief. We hopen dat jullie weer helemaal up to date zijn! Mocht je benieuwd zijn welke onderdelen er allemaal in het nieuwe exoskelet komen, neem dan eens een kijkje op onze social media kanalen, hier worden deze weken steeds nieuwe onderdelen uit het exoskelet toegelicht.

Tot de volgende nieuwsbrief!

Willemijn, Nikki en Didi

Copyright © 2019 Project MARCH, All rights reserved.
U ontvangt deze email omdat u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, of Project MARCH heeft gevraagd u er een te sturen.

Our mailing address is:
Project MARCH
Stevinweg 1
Delft, Zuid Holland 2628CN
Netherlands

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can
 update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp
Nieuwsbrief maand
View this email in your browser

Introduction

Dear reader,

Not only did the sun shine this week, but so did our team members. Last week the whole mechanical skeleton was put together for the first time! Very special to see how something you have thought out and drawn by hand and on the computer, suddenly becomes tangible. But we're not there yet, there's still a lot of work to be done before Sjaan can actually walk with the MARCH IV. Teammate Nikki and pilot Sjaan also shone on television this week, where they were allowed to explain our project in the programme 'Je geld of mijn leven' (Your money or my life) of the NPO 1 channel. More about this and about the progress of our project in this newsletter of June.

Have fun reading!


Almost all parts for the mechanical exoskeleton have arrived!
 

Last month

Tech update
In the field of technology, developments are now going very fast. A lot of new parts arrived in May, so we could now assemble the complete mechanical skeleton. Most of the parts fit well together, but a number of parts around the ankle require some extra adjustments, which is now being worked on. A few other parts also presented challenges: for example, a number of components on the Power Distribution Board turned out not to be correctly positioned and the new motor controllers caused some problems regarding the control of the motors. Fortunately, thanks to the hard work of our own team members and the help of our partners, most of the problems have already been solved, but it will take some time before the exoskeleton will be able to take its first steps. Still enough to do!


Testing the power circuits on the Power Distribution Board
 

Non-tech update
Project MARCH was on national TV! Last Monday we were on NPO1 at the show 'Je geld of mijn leven' (Your money or my life). With the dream to get up and walk again, Evert participated in this program and he managed to crowdfund an exoskeleton. Evert and Jantje visited the Dreamhall to see how we are developing the exoskeleton technology. The whole team enjoyed watching the episode. Would you have liked to see this too, but unfortunately missed it? From minute 11.42 till 15.02 we can be seen. Click on the picture below for the full episode.Besides this successful TV moment, we also drove with the exoskeleton in our van to nice events. We were present at the MATLAB EXPO with a big poster and our exoskeleton. What was Project MARCH doing here? MATLAB is a technical software environment in which, for example, we make force and friction analyses. With this program we research important aspects of the exoskeleton and therefore it is very important for our team. One day later, the exoskeleton was on stage in the academy building in Leiden at the Jan Veltman Symposium. On this day, organized by the Panacee Foundation, innovation in health care was the central topic of the day. Interesting topics such as robotic surgery and reality technology were discussed. A day later, we and our partner Sioux attended the Dutch Technology Week. Here we were able to admire and sometimes even try out the latest developments in technology. The best part of the day? These were without a doubt the self-driving bumper cars. In the evening we also had our brains cracked at the Quiz Night XL, where we compete against 1400 other people.

Now that the new design of the MARCH IV has been shown to you and the exoskeleton is taking shape, we can imagine that you are also very curious about a walking MARCH IV exoskeleton. That's why this month we already started with the first preparations for the next event: The Reveal!
 

Next month

Next month we will continue to work hard on the further assembly of the entire exoskeleton. This month the first 'fitting test' with Sjaan is planned, where we will check if the exoskeleton fits well on Sjaan's body and if there are no unwanted pressure spots. An exciting moment for the whole team! With a bit of luck, we can also do the first tests this month with the whole exoskeleton hanging in the cage. We therefore hope that this month will also be dedicated to the first real steps of the MARCH IV! Whether that will really work out remains to be seen, we are doing our best anyway. 

Also in the non-tech area we will not sit still this month, there are again enough events where we will tell something about our project. For example, we can be found at a Human Factors NL theme meeting on the use of exoskeletons on June 18, we will visit ISCOMS in Groningen on June 5, where the largest biomedical student conference in Europe will take place, and we are working hard on the preparations for our Reveal. The Reveal is our annual event, where we will be walking for the first time with our new exoskeleton for the general public. This event will take place in the week of August 12, an exact date will follow soon!

Click on the picture for the vlog of Niels about the Power Distribution Board
We are also looking for the last team members to complete the MARCH V team! We are still looking for two people who want to fulfill the function of Embedded Systems Engineer and function of Electrical Engineer. Does this interest you or do you know someone who would like to do this? Let us know! Send your CV and a short motivation to join@projectmarch.nl and who knows, maybe next year you will participate in the team, which will compete at the big Cybathlon of 2020 in Zurich! Do you want to know exactly what it means to work as an Electrical Engineer at Project MARCH? Then take a look at our Youtube channel. Here our team members Niels, Martijn and Roy will tell you all about their activities. In the latest vlog Niels explains the Power Distribution Board, this one is shown above.
 

Meet the team

"Rubber ducking" is what our software guys do.


The software engineers of Project MARCH: on the left Tim, on the right Isha

Almost everyone has seen it in Sesame Street, Ernie talking to his yellow rubber duck. He tells whole stories to his duckling, while of course, he also knows that his loyal rubber duck won't say anything in return. The example may be a bit funny, but this is an interesting way of working. What many people don't realize is that writing software is more like solving a puzzle than mathematics. And when solving a puzzle you are sometimes stuck. Something that may sound crazy, but works really well, is the problem of speaking out loud, for example against the bath ducks on your desk. And so sometimes the solution shoots in your head in one go! 

But who are these rubber ducking guys? They are Tim Buckers and Isha Dijcks. Both men have their Computer Science Bachelor's degree in their pocket. Tim even started his master Computer Science with the track Data Science & Technology. In addition, Tim and Isha also use their software skills for other things than studying. Isha has made his own open source game (which is still being worked on) and Tim has a one-man business with which he makes specific software solutions for different companies.

During their MARCH years the boys are responsible for a lot:

 • They describe the entire behavior of the exoskeleton. And this has to be done in a way that Sjaan can do anything she wants to do, but no things happen that don't belong or are dangerous. For example, it shouldn't be possible for Sjaan to run in the same way after sitting down. Of course Sjaan has to get up first. 
 • Because the exoskeleton has only been put together this month, and the software tests cannot all be done after this month, a simulation is also necessary. Tim and Isha simulate the exoskeleton on the computer so that the testing can be done quickly and the result can be seen quickly. 
 • In addition, everything about walking patterns also belongs to their tasks. From making the software for the walking patterns, switching between these movements to planting and executing the walking patterns. 
 • The communication between the hardware and the software is also very important. Because software alone is not enough to run the exoskeleton. Instructions from the software go to the engines, for example, but there is also a lot of information going the other way. A lot of information has to be monitored, so a lot of information goes from the hardware to the software. 
 • Monitoring the entire system, so that you can see how the exoskeleton performs during training, for example.
 • Finally, a bit of security is also part of their responsibilities. It has to be checked whether everything is functioning properly. If this is not the case, the system must intervene. You can think of shutting down or pausing everything.

With all these tasks, our software men are very important to the team! Without them, we can forget about a walking exoskeleton. We are very happy with this intelligent, sharp, cheerful, decisive and helpful Tim and Isha. And the fact they talk to rubber ducks... we take it for granted. ;)

 

Fun fact of the month

Our Cybathlon takes place in 108 days! So there's work to be done!


 Even our planning master Joost gets stressed about that! 

The Cybathlon will take place on 20 September in Rapperswil, a student town near Zurich in Switzerland. The number of participants is still unknown. Anyone who wants to come and see, is of course very welcome!
 

Afsluiting

That was everything for this newsletter. We hope you are up to date again! If you are wondering which parts will be added to the new exoskeleton, take a look at our social media channels, where new parts of the exoskeleton will be explained these weeks.

Until the next newsletter!

Willemijn, Nikki and Didi

Copyright © 2019 Project MARCH, All rights reserved.
U ontvangt deze email omdat u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, of Project MARCH heeft gevraagd u er een te sturen.

Our mailing address is:
Project MARCH
Stevinweg 1
Delft, Zuid Holland 2628CN
Netherlands
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Project MARCH