Claudiawithexoskeleton
 

Doel

Het doel van Project MARCH is het ontwikkelen en bouwen van exoskelet voor mensen met een dwarslaesie dat de zes onderdelen van de Cybathlon kan volbrengen binnen tien minuten. De Cybathlon is een wedstrijd voor bionische para-atleten waar commerciële en academische teams strijden met een exoskelet om zo snel mogelijk de zes onderdelen van de wedstrijd, die ontworpen zijn als imitaties van alledaagse situaties, te trotseren. Op dit moment zijn er plannen om een spin-off van de Cybathlon te organiseren in oktober 2017. Wij willen deelnemen aan deze wedstrijd omdat het ons een kans geeft onszelf te toetsen, in contact te komen met en te leren van andere exoskeletten-teams en om publiciteit te genereren.

Op dit moment bestaat er nog geen exoskelet dat de zes onderdelen van de wedstrijd kan volbrengen binnen tien minuten. Door deze obstakels te overwinnen kunnen teams bewijzen dat hun exoskelet niet alleen goed werkt maar ook inzetbaar is om het dagelijks leven van dwarslaesie patiënten te verbeteren. Project MARCH 2016-2017 wil deze wedstrijd winnen zodat wij ons exoskelet met recht het beste exoskelet ter wereld mogen noemen! Op deze manier willen wij een stap zetten in de richting van de visie van Project MARCH en ons steentje bijdragen aan de ontwikkeling van deze baanbrekende biomedische technologie.

 

Visie 

Op dit moment is de biomedische technologie omtrent exoskeletten dusdanig onderontwikkeld dat mensen met verlamde of slecht functionerende benen de rest van hun leven gebonden zijn aan een rolstoel. Project MARCH wil hier verandering in brengen!

Project MARCH wil volledige mobiliteit teruggeven aan lichamelijk beperkten door middel van een exoskelet

Simpele dagelijkse bezigheden, zoals boodschappen doen, worden vaak uitdagend of zelfs onmogelijk bevonden door rolstoelgebruikers.

Door het teruggeven van volledige bewegingsvrijheid ondervindt de beperkte niet alleen de praktische voordelen van autonomie zoals zelf gaan en staan waar hij of zij maar wil, maar is hij of zij ook in staat op ooghoogte met vrienden en familie te communiceren in plaats van dat er steeds maar op hem of haar ‘neergekeken’ wordt.

Bovendien verbetert de gezondheid aanzienlijk. Zo neemt onder andere de kans op trombose af, worden botten sterker, gaat de darmwerking vooruit, verminderen doorligwonden, versterken de spieren en neemt de conditie toe. Het afhankelijk zijn van zorgverleners en -verzekeraars neemt af.

 

Er is niet één exoskelet dat deze zes onderdelen ooit achter elkaar heeft gedaan.

Dat gaat Project MARCH veranderen!

CYBATHLON_Obstacles-01.png

Waarom deze onderdelen?

De onderdelen van de Cybathlon zijn gebaseerd op dagelijkse activiteiten die gezonde mensen zonder er ook maar bij stil te staan gemakkelijk uitvoeren, maar die zo goed als onmogelijk zijn voor mensen in een rolstoel. Tijdens de Cybathlon kunnen teams hun exoskelet testen op toepasbaarheid in het dagelijks leven, eigen prestaties vergelijken met andere teams, publiciteit aantrekken en kennis uitwisselen met andere teams.

Sofa.png

1. Sofa

Gaan zitten en weer opstaan is een dagelijkse activiteit waar je de dag mee begint op het moment dat je uit je bed stapt. Waarschijnlijk heb je hier vanochtend niet over na gedacht. Echter is het opstaan voor een exoskelet een grotere uitdaging. Er is veel kracht nodig voor het gecontroleerd opstaan uit en gaan zitten in een diepe sofa.

2. Slalom

In het dagelijks leven komt het veelvuldig voor dat je
een statisch of bewegend voorwerp tegenkomt waar
je je omheen moet bewegen om op een bepaalde
bestemming te komen. De slalom is hiervan een
vertaling.

3. Helling & Deur

Een helling op- of aflopen en een deur openen en sluiten zijn ook weer twee voorbeelden van  alledaagse activiteiten die uitdaging bieden voor een exoskelet, met name omdat er voorwaarts, zijwaarts en zelfs achteruit moet worden gestapt.

4. Stenen

Dit onderdeel is vooral gefocust op het positioneren
van de voeten. In het dagelijks leven moet je over
dingen heen kunnen stappen of je voet zeer gericht
plaatsen. Je moet dus precies de afstand kunnen inschatten en de staplengte per pas verschillend maken, waardoor je geen vast loopritme kunt hebben. 

5. Schuine paden

Het gebeurt regelmatig dat je over een pad heenloopt
welke in een bepaalde richting gekanteld is. De piloot
moet nu stabiel blijven en rechtop kunnen lopen. 

6. Trap

Eén van de grootste obstakels voor mensen in een
rolstoel: de trap. Een zeer gevaarlijk onderdeel dat
bestaat uit zes treden omhoog en omlaag. Het is aan de piloot te bepalen of hij vooruit of achteruit de trap af wilt.