Atlassian Confluence

Confluence is de plek waar je werk kunt creëren, organiseren en bespreken met je team. Project MARCH mag Confluence al sinds 2016 gebruiken en hier wordt dan ook goed van gebruik gemaakt: onze documentatie wordt hierop bijgehouden.

Atlassian Confluence

Confluence is the place where you can create, organize and discuss work with your team. Project MARCH uses Confluence since 2016 and it is well used: here is where our documentation is kept up to date.

 
Project MARCH