Dwarslaesie Organisatie Nederland

Dwarslaesie Organisatie Nederland is dé belangenorganisatie voor mensen met een dwarslaesie of een caudalaesie en hun naasten. Door een dwarslaesie of caudalaesie zijn mensen meestal plotseling ernstig gehandicapt. In het revalidatiecentrum leren ze daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Maar eenmaal thuis worden de vele ongemakken vaak pas echt duidelijk. Zij, de vrijwilligers die actief zijn binnen Dwarslaesie Organisatie Nederland, hebben dit proces zelf meegemaakt. Zij willen hun ervaringen graag doorgeven. En door krachtenbundeling en inbreng van ervaringskennis willen zij zich inzetten voor de gemeenschappelijke belangen. Door hun ervaring, kennis en behulpzaamheid vindt Project MARCH het dan ook erg waardevol om goed met Dwarslaesie Organisatie Nederland in contact te mogen zijn sinds onze oprichting.

Dwarslaesie Organisatie Nederland

Dwarslaesie Organisatie Nederland is the interest group for people with a spinal cord injury or cauda lesion and their loved ones. A spinal cord injury or caudala lesion usually causes people to suddenly become severely disabled. In the rehabilitation centre they learn to deal with this as good as possible. But once they are at home, the many inconveniences really become clear. They, the volunteers who are active within Dwarslaesie Organisatie Nederland, have experienced this process themselves. They would like to pass on their experiences. And by joining forces and contributing knowledge from experience, they want to work for the common interests. Because of their experience, knowledge and helpfulness Project MARCH finds it very valuable to be in good contact with Dwarslaesie Organisatie Nederland since our foundation.

 
Project MARCH