DSW zorgverzekeraar

DSW, zorgverzekeraar van zo'n 600.000 mensen in Nederland, is een onafhankelijke, eigenzinnige zorgverzekeraar uit Schiedam. DSW vindt dat iedereen, ongeacht leeftijd, gezondheid of financiële mogelijkheden, tegen gelijke voorwaarden van goede zorg verzekerd moet zijn. DSW stelt dan ook het belang van de gezondheidszorg bóven het eigen belang. Hiernaast willen zij een positieve bijdrage leveren. DSW werkt samen met zorgverleners aan grote én kleine projecten, om de zorg beter, efficiënter of innovatiever te maken. Zo werkt DSW sinds 2017 samen met Project MARCH. DSW ondersteunt Project MARCH, omdat DSW denkt dat zonder innovatie geen vooruitgang komt in de gezondheidszorg. Aldus CEO van DSW, Chris Oomen, over Project MARCH: ‘Het wordt tijd dat we het exoskelet in het straatbeeld gaan terugzien.’ Ook biedt DSW, gezien de ICT expertise binnen DSW, waardevolle hulp aan Project MARCH op software gebied.

DSW health insurer

DSW, health insurer of about 600,000 people in the Netherlands, is an independent, self-willed health insurer from Schiedam. DSW believes that everyone, regardless of age, health or financial possibilities, should be insured for good care on equal terms. DSW therefore puts the interests of healthcare above its own interests. In addition, they want to make a positive contribution. DSW works together with healthcare providers on large and small projects to make healthcare better, more efficient or more innovative. For that reason, DSW has been working together with Project MARCH since 2017. DSW and Project MARCH share the same future vision for people with a spinal cord injury. DSW's CEO, Chris Oomen, about Project MARCH: 'It's time we see the exoskeleton on the streets.' Not only do we share the same future vision, but DSW also offers valuable help to Project MARCH in the field of software, given the ICT expertise within DSW.

 
RB & MAG