Jeveka

Project MARCH ondersteunt Jeveka door het leveren van de bevestigingsartikelen die alle onderdelen van het exoskelet aan elkaar verbindt. Altijd op zoek naar de best passende verbinding door continu te investeren in mensen en producten is een doel waar zowel Project March als Jeveka zich goed in kunnen vinden.

Jeveka

Jeveka supports Project MARCH by donating the fasteners that connect all the parts of the exoskeleton.
Always looking for the best fitting connection by continuously investing in people and products is a goal that both Project MARCH and Jeveka Support.

 
Project MARCH