Keonys

KEONYS is de nummer 1 value-added reseller van Dassault Systèmes in de wereld en zet het volledige softwareportfolio in voor haar klanten: CATIA, DELMIA, ENOVIA, SIMULIA, 3DVIA en het 3DEXPERIENCE® platform. Daarnaast is KEONYS een belangrijke leverancier van ondersteunende en adviesdiensten voor bedrijven die betrokken zijn bij digitale transformatie in lijn met de doelstellingen van de Industrie 4.0 gedachte. Daarom is KEONYS uitstekend in het geven van advies aan Project MARCH over het begrijpen van het CAD-programma CATIA. Als iets niet lukt, weten zij vaak hoe het wel zal werken.

Keonys

KEONYS is Dassault Systèmes’ #1 value-added reseller in the world and deploys the entire software portfolio for its clients: CATIA, DELMIA, ENOVIA, SIMULIA, 3DVIA and the 3DEXPERIENCE® platform. Besides that, KEONYS is a major provider of support and consultancy services for companies involved in digital transformation in line with the objectives of the Industry 4.0 initiative. That is why KEONYS is excellent with giving advice to Project MARCH about understanding the CAD program CATIA. If something does not work out, they often know how it would work.

 
Project MARCH