Medical Delta

Medical Delta brengt kennis en ervaring van drie universiteiten, twee academisch medische centra en vier hogescholen in Zuid-Holland samen. Toponderzoekers van deze instellingen werken samen aan technologische oplossingen voor een duurzame gezondheidszorg, van molecuul tot vergoeding.  Medical Delta richt zich op het creëren en uitwisselen van kennis, het stimuleren en faciliteren van talent en het versnellen van de valorisatie en implementatie van onderzoeksresultaten en innovaties in de zorgpraktijk. Met hun inspirerende visie op gezondheid en technologie is Project MARCH erg blij dat Medical Delta sinds 2017 onze partner is.

Medical Delta

Medical Delta brings together knowledge and experience from three universities, two academic medical centres and four universities of applied sciences in the province of South-Holland. Top researchers from these institutions work together on technological solutions for sustainable healthcare, from molecule to reimbursement.  Medical Delta aims at creating and exchanging knowledge, stimulating and facilitating talent, and accelerating the valorisation and implementation of research results and innovations into healthcare practice. With their inspiring vision on health and technology, Project MARCH is very happy to have Medical Delta as our partner since 2017.

 
Project MARCH