Orthopedie Kestelyn

Voor de piloot is het van belang dat haar voeten goed in het exoskelet zitten. Daarom is het ontzettend belangrijk om de perfecte steunzolen op maat voor Sjaan te hebben. Orthopedie Kestelyn ondersteunt ons hiermee. Orthopedie Kestelyn maakt uitsluitend maatwerk orthopedische schoenen, steunzolen, korsetten, en meer om mensen gelukkig te maken en hun pijn te laten verdwijnen. Dit geeft ze energie en is hun passie. Ze gaan hiervoor tot het uiterste en tot in de allerkleinste details.

Orthopedie Kestelyn

For the pilot it is important that her feet fit well in the exoskeleton. That's why it's so important to have the perfect custom-made orthotics for Sjaan. Orthopaedics Kestelyn supports us with this. Orthopaedics Kestelyn makes custom orthopaedic shoes, orthopaedic orthotics, corsets, and more to make people happy and make their pain disappear. This gives them energy and is their passion. They go to the extreme and in the smallest details.

 
Project MARCH