Sint Maartenskliniek Revalidatiecentrum

De Sint Maartenskliniek heeft in 2015 voor het eerst een geavanceerd gemotoriseerd exoskelet aan een dwarslaesiepatiënt meegegeven naar huis. Met deze stap wil het Revalidatiecentrum van de gespecialiseerde kliniek uit Nijmegen onderzoeken in hoeverre een exoskelet ook optimaal in de dagelijkse praktijk kan worden gebruikt door iemand met een dwarslaesie. De Maartenskliniek verwacht dat een exoskelet in de nabije toekomst een praktisch alternatief kan zijn voor de rolstoel. Afgelopen piloten van Project MARCH hebben voor hun deelname aan het project al meegedaan aan het onderzoek naar exoskeletten in de Sint Maartenskliniek. Gedurende het jaar ondersteunen fysiotherapeuten van de Maartenskliniek Project MARCH tijdens de trainingen met het nieuwe exoskelet. Deze expertise is dan ook van grote waarde voor Project MARCH.

Sint Maartenskliniek Revalidation Center

In 2015, Sint Maartenskliniek gave an advanced motorized exoskeleton to a paraplegic patient to use at home for the first time. With this step, the Rehabilitation Center of the specialized clinic in Nijmegen wants to investigate to what extent an exoskeleton can also be used optimally in daily practice by someone with a paraplegia. The Maartenskliniek expects an exoskeleton to be a practical alternative for the wheelchair in the near future. Past pilots of Project MARCH have already participated in the study about exoskeletons in the Sint Maartenskliniek before their participation in the project. Physiotherapists from the Maartenskliniek support Project MARCH during the training sessions with the new exoskeleton as well. Their expertise is therefore of great value for Project MARCH.

 
Project MARCH