Sioux Technologies

Een nieuwe partner dit jaar is Sioux Technologies. Sioux heeft alle expertises in huis om maximaal bij te dragen aan het succes van hightech producten en productiesystemen. De kracht van Sioux zit in de unieke combinatie van hoogwaardige competenties op het gebied van software, mechanica, optica, fysica, mechatronica, elektronica, wiskunde en final assembly & testing. Sioux helpt de ingenieurs van Project MARCH vanaf het meedenken in de conceptfase tot en met het leveren van serie productie. Door hun expertise in veel verschillende technische disciplines, wordt Sioux beschouwd als waardevolle partner voor het gehele team van Project MARCH.

Sioux Technologies

A new partner this year is Sioux Technologies. Sioux has all of the necessary expertise to make your product or production system into a success. Their strength lies in the unique combination of high-quality competences like software, mechanics, optics, physics, mechatronics, electronics, mathware and final assembly & testing. Sioux helps the engineers of Project MARCH from creating ideas in the conceptual phase up to the delivery of serial production. Due to their expertise in many different technical disciplines, Sioux is considered a valuable partner for the entire Project MARCH team.

 
Project MARCH