Technische Universiteit Delft

De werkplaats van Project MARCH is gevestigd op de campus van de Technische Universiteit Delft. De universiteit draagt bij aan het project door het beschikbaar stellen van faciliteiten, kennis en ervaring. Daarnaast zijn er een aantal faculteiten van de TU Delft die Project MARCH de afgelopen twee jaar financieel ondersteund hebben: 'Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Materiaalwetenschappen', ' Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica', 'Techniek, Bestuur en Management', 'Industrieel Ontwerpen' en 'Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek'.
In ons team zijn er verschillende studies vertegenwoordigd: Elektrotechniek, Computer Science, Werktuigbouwkunde, Technische Bestuurskunde, Klinische Technologie, Industrieel Ontwerpen en Lucht- en Ruimtevaarttechniek.

Delft University of Technology

The workshop of Project MARCH is located on the campus of Delft University of Technology. The university contributes to the project by enabling the team to use facilities, knowledge and experience. In addition, a number of faculties of Delft University of Technology have supported Project MARCH financially over the past two years: 'Mechanical, Maritime and Materials Engineering', 'Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science', 'Technology, Policy and Management', 'Industrial Design Engineering' and 'Aerospace Engineering'. Several studies are represented in the team: Electrical Engineering, Computer Science, Mechanical Engineering, Technical Public Administration, Clinical Technology, Industrial Design Engineering and Aerospace Engineering.

 
Project MARCH