Westland Orthopedie

Met zo’n 45 medewerkers zorgt Westland Orthopedie voor oplossingen voor kleine en grote beperkingen van het functioneren in het dagelijks leven van hun klanten. Hun passie ligt in het vinden van passende oplossingen voor deze beperkingen. Dit doen zij door op úw maat een prothese, orthese, een paar (semi)orthopedische schoenen of elastische kousen te leveren. Om uiteindelijk tot de juiste looppatronen voor ons exoskelet te komen hebben we veel looppatronen geanalyseerd, onder andere van iemand die loopt in een orthese. Westland Orthopedie ondersteunt ons om dit onderzoek uit te voeren door het uitlenen van ortheses. Samen met ons meten zij de orthese op voor degene die erin gaat lopen en geven zij ons advies.

Westland Orthopedie

Together with 45 employees Westland Orthopaedics provides solutions for small and large limitations to the functioning in the daily life of their customers. Their passion lies in finding suitable solutions for these limitations. They do this by supplying you with a prosthesis, orthosis, a pair of (semi)orthopedic shoes or elastic stockings which are custom made. In order to finally determine the correct gait patterns for our exoskeleton, we analyzed many gait patterns, including those of someone who is walking in an orthosis. Westland Orthopaedics supports us with helping us to carry out this research by lending out orthoses. Together with us they measure the orthosis for the person who is going to walk in it and they give us advice.

 
Project MARCH