Zemic Europe

Zemic Europe is een leidende producent en ontwikkelaar van krachtopnemers, rekstroken en miniatuur sensoren. Met meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van wegen en krachtmeting, geeft Zemic professionele technische support. Zij geloven er dan ook in dat hun focus op het creëren van meerwaarde voor hun klanten ervoor zorgt dat hun klanten een leidende positie in hun specifieke markt kunnen verwerven. Zo heeft Zemic Europe Project MARCH dit jaar ondersteund met het leveren van rekstroken en advies en tips voor het gebruik hiervan. Door middel van deze rekstroken konden wij de krachten onderzoeken in het exoskelet, terwijl onze piloot deze bestuurt.

Zemic Europe

Zemic Europe is a leading manufacturer and developer of loadcells, strain gauges and miniature sensors. With more than 35 years of being active in the field of weighing and force measurement, Zemic provides professional technical support. They therefore believe that their focus on creating added value for their customers helps their customers to achieve a pole position in their specific market. For example, this year Zemic Europe has supported Project MARCH with providing strain gauges and advice and tips on how to use them. Through these strain gauges we were able to investigate the forces in the exoskeleton while pilot controls it.

 
RB & MAG