*TECHNOLOGY TUESDAY*

Vandaag is het weer de beurt aan team frame. Ook zij hebben ontzettend hard gewerkt de laatste dagen en we kunnen jullie vertellen dat alle onderdelen af zijn en dat de botten al geassembleerd zijn in het exoskelet. Graag willen wij jullie vandaag meer vertellen over de fixtures. 

De fixtures zijn de bevestigingen waarmee de piloot in positie wordt gehouden in het exoskelet. Belangrijk is dat de fixtures goed op de huid aansluiten en de huid niet beschadigen. Iemand met een dwarslaesie kan namelijk niet vertellen of de fixtures te strak zitten of ergens knellen. Doen ze dit wel, dan ontstaat er een wond die niet snel geneest vanwege de beperkte bloedsomloop van mensen die de hele dag moeten zitten. 

Een aantal fixtures dient ervoor Rubens gewicht te dragen. Andere fixtures zijn bedoeld om Rubens benen te begeleiden tijdens het bewegen. De fixtures net onder de knie zullen veruit het meeste gewicht dragen en moeten dus erg sterk en stijf zijn. Tevens is het ook belangrijk dat je deze fixtures kunt wegklappen wanneer Ruben het exoskelet in- en uitgaat zodat ze Ruben niet in de weg zitten. In de eerste afbeelding is het koppelstuk te zien dat in-house geproduceerd is. Door de met rood aangegeven pin eruit te halen en de twee schroeven los te maken, kan dit scharnier openklappen. De twee schroeven zijn een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat het scharnier niet spontaan open kan gaan tijdens het lopen. 

De fixtures die wat minder gewicht dragen zijn niet gemaakt van aluminium maar van stof. Deze hebben we zelf helemaal op maat gemaakt en er extra padding aan toegevoegd zodat deze fixtures zacht zijn en goed aansluiten op de huid. Dankzij deze op maat gemaakte fixtures zijn wij nu goed voorbereid om met Ruben het trainingstraject te starten.