Project Manager

Bij de ontwikkeling van een exoskelet in één jaar komt veel kijken. Als Project Manager begeleidt jij het gehele team om het exoskelet in één jaar en binnen het budget af te leveren. Jij bent er voor verantwoordelijkheid dat er een planning komt en dat deze deadlines worden gehaald. Dit bereik je door een efficiënte werkomgeving te scheppen waarin zowel de engineers als de ondersteunende functies zoals PR & acquisitie maximaal kunnen presteren. Een Project Manager beschikt over een hoge dosis verantwoordelijkheidsgevoel, zelfvertrouwen om moeilijke keuzes te maken, sterke sociale skills en gestructureerde manier van werken. 

 

Verantwoordelijkheden

De Project Manager van Project MARCH is onderdeel van het managementteam, als eindverantwoordelijke voor de planning. Als Project Manager werk jij nauw samen met de overige leden van het management. Het is jullie taak om vooruit te kijken en mogelijke problemen snel te voorzien en op te lossen. Binnen het management is het de taak van Project Manager om er extra op toe te zien dat deadlines worden behaald. 

Als Project Manager is het jouw hoofdtaak een effectieve planning te verzorgen en deze te monitoren. Hiervoor is het belangrijk dat je de productietijdslijn met interne & externe resources coördineert. Het is jouw verantwoordelijkheid dat alle sub-projecten binnen hun scope en budget worden afgeleverd. Om hierop overzicht te houden gebruik je de geschikte projectmanagement-technieken om de voortgang van het project, kosten en overige resources te tracken.

De Project Manager coördineert en overziet de dagelijkse activiteiten van het team. Hij faciliteert de verschillende scrum meetings en retrospectives. Hierbij gebruikt hij verschillende methodieken afkomstig uit managementscholen zoals Lean Manufacturing en Agile Methods.

 

Vereiste vaardigheden en ervaringen

 • Hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel
 • Effectieve tijd- & projectmanagement skills
 • In staat zijn om lastige & effectieve beslissingen te maken
 • Om kunnen gaan met goede dosis druk
 • Interesse in agile-methodes 
 • In staat zijn om het team te leiden
 • Hoge basis van zelf-motivatie
 • Op z'n minst een derde-jaars bachelor student
 • Enthousiast persoonlijkheid en vaardigheid om andere enthousiast aan te wakkeren
 • Vaardigheid voor het bewaren van overzicht
 • Effectieve communicatie, zowel geschreven als verbaal
 • Goede dosis sociale skills
 • Ervaren met het werken in groepen, projecten en/of commissies
 • Pré: Kennis van ontwerpcylci